ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 29–30 του Αμάη 2023: Α Τσακωνοπαρέα. 

Το μαντρί του Σταμάκη Κουρμπέλη: του Πάνου Μαρνέρη . 

Ο αγακητέ νάμου γείτονα τσαι κουμπάρε ο Σταμάκη Κουρμπέλη με ταν όμορφο σι οικογένεια.. Ο καλύτερε θίλε τ’αφέγκη μι . Έκι έχου βαφκιστέ ταν αϊθά μι . Έντενη ο άντρωπο εστάτθε τθον αφέγκη μι  πλέκιεριου τσαι από ταν ιίδε σι ταν οικογένεια.Άμα ο αφέγκη μι αρρωστήτσε βαρία ο κουμπάρε ο Σταμάκη έκι οπά .  Μεριάτθε το μαντρί σι με τον αφέγκη μι . Το κηγάϊδι σι, του νεμέ σι, τα ζώα σι, το φούρνε σι , ταν άωνα σι … Ειλικρινά πόσοι μα πόσοι θύνησε ένι έχου από έγκεινη ογή το μέρη. Μπρού οράρε τον ήλιε  έσι ορού τον γείτονα είνι αούντε..τσαι αν ο γείτονα ντι ένι α οικογένεια του Κουμπάρου του Σταμάκη, να έσι σίγουρε ότσι α μέρα θα ζάει κα. . 

Ο Νιχάλη έκι ατςhίτερε μι έκι ίσια με το Μίμη τον αϊθή μι . Μ’έκι προσέχου τσαι έκι παίζου μαζί μι για ούρε…Από τς κηγαδάτζα ακατούσε από τα μουρία, ταν τραμπάλα, το μαντρί,τσαι τα δρόνια τθο δέρσhε… Ο αϊθή σι ο Θανάση ο καλύτερε θίλε του αϊθή μι του Λία . Μαζί ήγκιαει κόφουντε κάβα για κανίνια μαζί ήγκιαει αβέρτα . Α Κούλα α καλυτέρα θιλενάδα ταρ αϊθά μι τα Λενιώ . Ταν Ασημίνα ο θυνήμαει πρεσσιού, γιατσί στεφανούτθε τσαι ζάτσε τθο δικό σι κονάτσι . Εκάνα να ποίου έγκεινη το βίντεο γιατσί μ’εκι καούντα το χρήε μι. Ο ‘μα φερτέ τόσε τσαιρέ γιατσί μι ήγκιαει πρίγκουντε οι θύνησε.. Σίγουρα θα μόλου κίσου ……

Οι χαρετοί παιδιτσοί θύνησε είνι αλησμόνητοι, τσαι πάντα είνι φερίκχουντε γλυκά χαμόγεα..Υγεία θιλενάδε τσαι θίλοι . 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………

Ο αγαπητός μας γείτονες και κουμπάρος ο Σταμάτης ο Κουρμπέλης με την όμορφη του οικογένεια. Ο καλύτερος φίλος του πατέρα μου. Είχε βαφτίσει την αδερφή μου. Αυτός ο άνθρωπος στάθηκε στον πατέρα μου περισσότερο, από ότι  η ίδια του την οικογένεια.  Άμα ο πατέρας μου αρρώστησε βαριά ο κουμπάρος  ο Σταματής ήταν εκεί. Μοιράστηκε το μαντρί του με τον πατέρα μου, το πηγάδι του, τα βοσκοτόπια του, τα ζώα του, το φούρνο του, το αλώνι του.  Ειλικρινά πόσες μα πόσες θύμησες έχω από αυτό εδώ το μέρος! Πριν δεις τον ήλιο βλέπεις τον γείτονα, λένε και αν ο γείτονας σου είναι  η οικογένεια του κουμπάρου του Σταμάτη να είσαι σίγουρος ότι η μέρα θα πάει καλά.  Ο Μιχάλης ήταν μεγαλύτερος μεγαλύτερος μου, ίσα με τον αδερφό μου τον Δημήτρη.  Με πρόσεχε και έπαιζε μαζί μου για ώρες: από τα πηγαδάκια κάτω από την μουριά, την τραμπάλα στο μαντρί και τα τρεχάματα στις κατηφοριές του Δέρςhου. Ο αδερφός του ο Θανάσης ο καλύτερος φίλος του αδερφού μου του Ηλία.  

Μαζί έκοβαν ξύλα για καμίνια μαζί ήσαν συνέχεια. Η Κούλα η καλύτερη φιλενάδα της αδερφής μου της Λενιώς.Την Ασημίνα δεν την θυμάμαι πολύ γιατί παντρεύτηκε και πήγε στο δικό της σπιτικό. 

Ήρθα εδώ να κάνω το βίντεο γιατί με καλούσε το χρέος μου. Δεν είχα έρθει τόσο καιρό γιατί με έπνιγαν η θύμισες. Σίγουρα θα έρθω ξανά. 

Οι χαρούμενες παιδικές αναμνήσεις είναι αλησμόνητες και πάντα φέρνουν γλυκά χαμόγελα ..Υγεία φίλες και φίλοι . 

……………. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *