ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Ο μιτσή νάμου μαθητη Νιχάλη Τετώρο ένι σβαήχου το απίθανε έγκεινη Ποίμα του Γ. Ρίτσου . Νιχάλη Φχαριστούντε.

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….Μιχάλης Τετώρος
Δέφτερα τσαι Τςhίτα 23–24 του Οχτώμπρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα.
Κουιτέ#222 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»
Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

Ο μιτσή μαϊθητή Τάσιο Παπαφράγκου αβουτέ από του μπόμπε
χαροπαλαίγκου ταν αγκαλία τα μάτη σι Αγλαΐα.

«Υζέ μι, σπλάχνο από τα σπλάχνα μι,
καρδιάθι τα καρδία μι,πουάτσι τα φτωχά αυλή,
λαλούϊδι ταρ ερηνία μι πφουρ εκλείκαει τα ψίλια ντι
τσαι ό ‘σι θωρού πφι έννι βούα τσαι ο ‘σι σαλέγκου,
ο ‘σι γροικού τα πφι κικρά ντ’έννι αούα : Γ Ρίτσο .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *