ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Ενα ατςhε μπράβο,ννία ατςhά παίννια, τθα μιτσά νάμου Νάγια….

……………ΕΜΕ ΝΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. Νάγια
Δέφτερα τσαί Τςhίτα 22–23 του Απρίλη 2024: Α Τσακωνοπαρέα …
Αγνάντεμα #3 του Παπαδιαμάντη #21: Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Άμα τσαί ήγκιαει φουκισκούμενα τα ύβατα, αλλά τσαί λίγο οψιμούτερα γιούρε τθαν δεύτερε εβδημά τα σαρκοστά, αφού ήγκιαει χοντάτοι με αχινέοι τσαι πεταλίδε, οι ναυκιτσοί νάμου ήγκιαει μπαρκάρουντε τσαί ήγκιαει έγκουντε σε ταξιίδια . Το τσαιρέ έτενη τα παπόρια ήγκιαει δεήντα τθα μισά του Χινοπώρου. Οι ναυκιτσοί τότθε ήγκιαει ξακιστενουμένει τθου τσέλε σου τσαι ότσι έκι μπαίνα α Άνοιξη ήγκιαει φύντε για τα ταξίιδα σου τθού Θάασσε.
Τα παπόρια ήγκιαει φύντα ανά δύου με τςhία ταν αμέρα. Α βάρκα έκι αντεχουμένα τθο ντόκο για να σι αποσούει τθο παπόρι…
Ο καπετάνιε τσαί Λοστρόμο ου ‘γκιαει τελέγκουντε με του χαιρετούρε. Ο μούτσο έκι αντεχούμενε τθα βάρκα. Ο δε ναύτα πφι έκι μαζί με το μούτσο ενάτθε λούι, εχάτθε.
Δύου άλλοι ναυκιτσοί, περαητθοί τθα χαρκία γιά να ιδουλέψωει τθο παπόρι ήγκιαει λείπουντε. Γκανένα ό ‘κι νιουρίζου κιά ήγκιαει….

Ανέ έχουμε ταν υγεία νάμου θιλενάδε τσαι θίλοι .
…………ΕΜΕ ΝΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……
Αφού φωτίζονταν(αγιάζονταν) τα ύδατα, αλλά και λίγο οψιμότερα, γύρω στην δεύτερη εβδομάδα της Σαρακοστής, εφόσον είχανε χορτάσει με αχινούς και πεταλίδες,οι ναυτικοί μας μπάρκαραν και πήγαιναν σε ταξίδια. Τον καιρό εκείνο τα καράβια έδεναν στα μισά του φθινοπώρου. Οι ναυτικοί μας τότε ξεκουράζονταν στα σπίτια τους και μόλις έμπαινε η άνοιξη έφευγαν για ταξίδια στις θάλασσες.
Τα καράβια έφευγαν ανά δύο με τρία την ημέρα. Η βάρκα περιμένει στο ντόκο για να τους πάει στο βαπόρι. Ο καπετάνιος και ο λοστρόμος δεν τελειωπνουν με τις χαιρετούρες. Ο μούτσος τους περιμένει στη βάρκα, ο δε ναύτης που είναι μαζί του έγινε καπνός, εχάθηκε. Δύο άλλοι ναυτικοί, περασμένοι στα χαρτιά για να δουλέψουν στο καράβι έλειπαν. Κανένας δε γνώριζε που ήταν.
Να έχουμε την υγεία μας φιλενάδες και φίλοι.
………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *