ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………..ΕΜΕ ΝΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…….
Δέφτερα τσαί Τςhίτα 15–16 του Γενάρη 2024: Α Τσακωνοπαρέα.
Θωμαή, Σιούλα τσαι Σταματού #13: Του Πάνου Μαρνέρη

Σ: Κα χροννία Κολλέγισε…
Μ: Κα χροννία… Καούρ εκάνε…
Θ: Καούρ εκάνε τσαι καου ννιέ ‘δέμαει.
Σ: Ορή κακότθο, α κα ναμέρα από τα σύνταχα ένι δενάχα…
Μ: Έγκειννι άλλε ννι κίσου
Θ: Ναί μαθέ σκωρέτθαει δυ—τςhεί με τθο πφε μπάτσε .
Σ:Σκωρέτθε τσαι ο κολλέγα νάμου ο Δηνήτρη .
Μ: Εγκειννι τς’αν ο ‘κι αναπάντεχο;
Θ: Βρε γουναίτσε ένα άντρωπο σα ταν κα χαρά να φύτσει τάς’ τα κα καθούμενα.
Σ: Ο χάρο ο ‘νι ζαλέχου , ένι μπαήνου παγανία τς’ούγοιε ‘ρέσει…
Μ: Μα τσαι έντενη ο Χζhιστσιανέ, ο ‘κι έγκου σε γκάνα γιατρέ; Ο ‘κι έχου καταβητέ τσίπτα;
Μ:Έα ντε, ζάτσε ογλήγορα ο έρμο
Θ: Ορή θιλενάδε μι, άμα τσαί σουστεί το φουκίλι, σούστε..
Σ: Κζhίμα το σάμερε ναμέρα, με τόσα μέσα, τάσου τθου γιατροί τσαι τθα νοσοκομεία να φύνωει αντροίποι, έτρου…
Μ: Τσι ν’ αλεί γκανένα, ως ογή έκι το γραφτέ σι.
Θ: Ότσι τσαί να αλήουμε εννεί, ννι ένι αρίκχου φουσού αλίμονε σ’ έντενη πφ’ εχάτθε. .
Σ: Θεό σχώρε ννι, τσαι ο θα ννι λησμονέμε…
Μ:Να ννι θυνηκχούμαει τσαι να ννι μνημονέγκουμε .
Θ:Θεό σχώρε ννι τσαί σε όα ταν οικογένεια «Ζωά σε όγου σου»
Σ: Όλοι οπά θα ζάμε, ο ‘με τσίπτα, έτρου γιαβάτοι έμε σε έντανη τά ζωά.
Μ: Ορή ανέ έχουμε κα χροννία τσαι ότσι ένι Θέου ο απανούσε, ότσι ένι το θέλημα σι.
Θ: Έτρου τσαι αλλίου ο ‘με πορούντε να ποίουμε τσίπτα, ανέ εφτσηθούμε κά χροννία τσαι ότσι ένι να μόλει θα μόλει.
Όλοι μαζί …… ΚΑ ΧΡΟΝΝΙΑ…..

……..ΕΜΕ ΝΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…….

Σ:Καλή χρονιά φιλενάδες.
Μ: καλή χρονιά καλώς ήρθε καλώς ήρθε
Θ: καλώς ήλθε και καλώς την δεχτήκαμε την χρονιά,
Σ:Να που να πάει στο κακό, η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται.
Μ: αυτό ξαναπέστο.
Θ: Ναι ‘μαθες πέθαναν 2–3 με το που μπήκε.
Σ: Πέθανε και ο φίλος μας ο Δημήτρης.
Μ: Αυτό κι αν ήταν αναπάντεχο βρε γυναίκες..
Θ:βρε γυναίκες ένας άνθρωπος σαν την καλή χαρά να φύγει μες’ τα καλά καθούμενα;
Σ: Ο Χάρος δεν διαλέγει βγαίνει παγανιά και όποιον έβρει…
Μ:Μα κι αυτός ο χριστιανός δεν πήγαινε σε κανα γιατρό; δεν είχε καταλάβει τίποτα;
Θ: Έλα ντε, έφυγε γρήγορα ο έρημος.
Σ: Να φιλενάδες μου άμα και σωθεί το φυτίλι σώθηκε..
Μ: Κρίμα, το σήμερον ημέρα με τόσο μέσα μεσ’ τους γιατρούς και στα νοσοκομεία να φεύγουν άνθρωποι έτσι…
Θ: Τι να πει κανείς ως εδώ ήταν το γραφτό του.
Σ: Ότι και να πούμε εμείς το παίρνει ο αέρας αλίμονο από αυτόν που χάθηκε.
Σ:Θεός να τον συγχωρέσει και δεν θα τον ξεχάσουμε.
Μ: Να τον θυμόμαστε και να τον μνημονεύουμε.
Θ: Ο Θεός να τον συγχωρέσει και σε όλη του την οικογένεια «ζωή σε λόγου τους»
Σ:Όλοι εκεί θα πάμε, δεν είμαστε τίποτα, διαβάτες είμαστε σε αυτή τη ζωή.
Μ: Να ας έχουμε καλή χρονιά και ότι είναι το θέλημα του από πάνω.
Θ: έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ας ευχηθούμε καλή χρονιά και ότι είναι να έρθει ας έρθει καλή χρονιά
………..ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ………

………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *