ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….Μεταξού
Δέφτερα τσαι Τςhiτα 12–13 του Νοέμπρη 2023 : Α Τσακωνοπαρέα .
Κουιτέ #203: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»
Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Σούκαμε τσαι τσι να οράμε … Ολάτσερε το Σhηνί του Καπή γιομάκιου με τσιφάρια .Αφήτσε νάμου αμάτη μι το κάτου μέρη τα χούρα τσαι πέτσε μι . «Κάτσα εκιού ογή με τα καμπτζία τσαί εζού θα ζάου να ερέσου τον αφέγκη ντι τσαί τον αϊθή ντι . Ενιάκα τα Μάτη μι τσαί εκατσάκα οπά με τα καμπτζία . . Γκανιά βοά πέκα ταν Ερήνη τα Τσάδεφο μι:— Να ζάου να ερέσου τα μάτη μι, θα έχερε ταν ένοια ντι τουρ αϊθέ μι ; —Ναι, μον’ έτζε να ερέσερε τσαί τα δικά μι μάτη απογήτθε α Ερήνη . Α μάτη μι έκι έχα ερεστέ τον αφέγκη μι τσαι έκι παλαίγκα να νι ξεπακούει από τα τσιφάρια. Τα χεράτζα σι ήγκιαει γιομάτα αίματα τσαι μαλοί .Α σhούκχα τ’ αφέγκη μι ακείραχτε.
Με πέτσε τότθε α μάτη μι: —Έτζε να ερέσερε τον αϊθή ντι, εζού θα βάλου τον αφέγκη ντι τάνου τθο μπέτσιμο τσαι θα νι αποσού τθον Άγιε . Όπφουρ έμα έγκα ερέκα τον αιθή μι να μπαήνει α ψιούχα σι . Το αίμα έκι στρατζίχουντα τάνου τθο καπόκι σι. ….
Αλάργα από πολέμοι τσαι να έχουμε υγεία .
………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….
…..
Φτάσαμε και τι να δούμε…… ολόκληρος ο λόφος του ΚΑΠΗ γεμάτος με κουφάρια. Μ’ άφησε η μάνα μου στο κάτω μέρος του χωραφιού και μου είπε: Κάθισε εσύ εδώ με τα παιδιά και εγώ θα πάω να βρω τον πατέρα σου και τον αδερφό σου. Άκουσα την μάνα μου και κάθισα εκεί με— τα παιδιά. Κάποια στιγμή είπα στην Ειρήνη την ξαδέρφη μου: —Να πάω να βρω τη μάνα μου; θα προσέχεις τις αδερφές μου;—Ναι αλλά να βρεις και την δικιά μου μάνα αποκρίθηκε η Ειρήνη. Η μάνα μου είχε βρει τον πατέρα μου και προσπαθούσε να τον ξεπλακώσει από τα κουφάρια. Τα χεράκια της ήταν γεμάτα αίματα και μυαλά. Το πρόσωπο του πατέρα μου απείραχτο.
Μου είπε τότε η μάνα μου: — Πήγαινε να βρειςλ τον αδερφό σου, εγώ θα βάλω τον πατέρα σου πάνω σε μια κουβέρτα και θα τον πάω στην εκκλησία. Όπως πήγαινα βρήκα τον αδερφό μου να ξεψυχά.
Το αίμα έτρεχε πάνω στο παλτουδάκι του …….
Μακριά από πολέμους και να έχουμε την υγεία μας .
……… ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *