ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 12-13 του Σερικχή 2023: Α Τσακωνοπαρέα . 

Θωμαή τσαι Σιούλα #52: του Πάνου Μαρνέρη. 

 

Σ)Αμέρα κα Θωμαήηη 

Θ)Αμέρα κα Σιούλα, έσι αούα να βαστάξει όα μέρα; 

Σ(Τσι να βαστάξει όα ‘μέρα; 

Θ)Α Αμέρα να ένι κα μαθές … 

Σ)Έντενη ο Αμάη μπαήτσε νάμου κακιουρλιά 

Θ) Καψο γειτόνισα ούτε χινόπωρε να έκι . 

Σ)Αν έμαει κάμουντε τσαι σερίντου ντε σαν τα παλιά, ότσι χειρούτερε έντενη ο τσαιρέ . 

Θ) Ναι μαθές..Κια να μαζούερε κουτσιερά  κια να σι απρούερε, κια να βάλερε άουνα …. 

Σ) Ορή  τθα μισά του μήνα έμαει τσινούντε το σέρι . Με έντενη το παλιότσαιρε πφούρε ο ‘κι θά αραμάει . 

Θ) Να ντι ρωτίου κάτσι βρε γειτόνισα; 

Σ) Τσαι όσι ρωτούα μι κάψο Θωμαή!!! Σάματσι θα πλερούερε τσίπτα;

Θ) Εζού ίσια πφι σ’ένι θυνηκχουμένα  έτεοι του χρόνου, αλλά εκιού πφι σε ζήτσερερε, σε   πεθυμήτσερε γκανιά γουλία . 

Σ) Αααχ γειτόνισα μι, άμα τσαι ένι έγκα τθα Παλιόχωρα ένι βούα α καρδία μι . 

Θ Τσι να αλήου ότσι ό ‘νι καταβαίνα ντι, ψέμματα άκια να ντι αλήου…

Σ) Ατςhέ παιδεμό σιάτη μι, αλλά ο κόσμο χαρετέ.  Αλλά …. Ζάκαει έτεοι οι χρόνου σιάτη μι, ου ‘νι γύρουντε κίσου. …..

Ανέ έχουμε ταν υγεία νάμου θιλενάδε τσαι θίλοι …

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………

Σ)Καλημέρα Θωμαή 

Θ)Καλημέρα Σούλα, τι λες να κρατήσει όλη μέρα;

Σ)Τι να κρατήσει όλη μέρα;

Θ)Η καλή ημέρα ‘μαθές..

Σ)Αυτός ο ο Μάης μας βγήκε κατουρλιάς

 Θ)Καψερή γειτόνισσα ούτε φθινόπωρο να ήταν. 

 Σ)Εάν οργώναμε και θερίζαμε σαν τα παλιά,  ότι χειρότερο αυτός ο καιρός. 

 Θ)Ναι ‘μαθες που να μου μαζέψεις τα όσπρια, που να τα απλώσεις, πως να βάλεις αλώνι;

 Σ)Να στα μισά του μήνα ξεκινούσαμε το θέρος. Με αυτό τον παλιόκαιρο,ούτε σπυρί δεν θα έμενε.  

Θ)Να σε ρωτήσω κάτι βρε γειτόνισσα; 

Σ)Και δε ρωτάς βρε Θωμαή.. μήπως θα πληρώσεις τίποτα;

Θ(Εγώ ίσα που θυμάμαι εκείνους τους καιρούς, αλλά εσύ που τούς έζησες, τους πεθύμησες καμιά σταλιά;

Σ) Αααχ γειτόνισσα μου άμα πηγαίνω στην Παλιόχωρα κλαίει καρδιά μου.

 Θ) Τι να σου πώ πως  δεν σε καταλαβαίνω… ψέματα θα σου έλεγα. 

Σ) Μεγάλος παιδεμός κορίτσι μου, αλλά ο κόσμος  χαρούμενος.. Αλλά πήγαν εκείνα τα χρόνια κορίτσι μου και δεν ξαναγυρνούν.

Ας έχουμε την υγεία μας φιλενάδες και φίλοι . 

…………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *