ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Μαρία Φχαριστούντε πρεσσιου σιάτη μι . 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………Μαρία 

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 10-11 του Αουνάρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα. 

Κουιτέ #178 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη ..

Α Μαρία Φιλιππακοπούλου— Παπαρρηγοπούλου ενάτθε τθα Καλάβρυτα . Αφέγκη σι ο Φίλιππα Φιλιππακόπουλε τσαί Μάτη σι α Διονυσία Ζησιμοπούλου . Έκι έχα δύου αϊθήνε ,τον Αντρία τσαι το Γιάννη, ούγοι σε σκωτούκαει  του 13 του Δετσέμπρη το 1943. 

Το 1949 στεφανούντθε τον Αντρία Παπαρρηγόπουλε διάσκαλε από τα Φίλια τσαι εμποίκαει δύου καμπτζία, το Φίλιππα τσαι τα Βενετία . 

Το 1941 πφι εκάναει οι Ιταλοί έμα δεκατέσσερι χρονού. Έμα έγκα τθο σκολείε αλλά σταμακία ένα δύου χρόνου, γιατσί ν’ άγκαει οι Ιταλοί τσαι ‘κλείτσε. Ένι θυνηκχουμένα πφι ταν Ιταλικά κατοχή ήγκιαει έχουντε σταλιχτέ μαγέρικα σε κάτσι τσέλε. Έμαει κεινούντε, έμαει έγκουντε με τα κατσαρόλια νάμου, να μου ήγκιαει βάντε σhομούλι τσαι έμαει τσhούντε. Ογή τα γειτονία νάμου τθα τσέα του Κωστόπουλου ήγκιαει αραμούντε Ιταλοί. Ήγκιαει μαγερέκουντε τσαι ήγκιαει  μεριάχουντε σhομό……

Α κατατζία του πολέμου… τσαι το φαΐ ελεημοσύνη …..

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

……..

Η Μαρία Φιλιππακόπουλου Παπαρρηγοπούλου που γεννήθηκε στα Καλάβρυτα. Πατέρας της ο Φίλιππος Φιλιππακόπουλος και μητέρα της η Διονυσία Ζησιμοπούλου. Είχε δύο αδέρφια τον Ανδρέα και τον Γιάννη, τους οποίους  σκότωσαν στις 13 του Δεκέμβρη το 1943. 

Το 1949 παντρεύτηκε τον Αντρέα Παπαρρηγόπουλο,δάσκαλο από τα Φίλια και έκαναν δύο παιδιά, τον Φίλιππο και την Βενετία. Το 1941 που ήρθαν οι ιταλοί ήμουν 14 ετών. Πήγαινα στο σχολείο αλλά σταμάτησα δύο χρόνια γιατί το πήραν οι Ιταλοί και έκλεισε. Θυμάμαι που στην Ιταλική κατοχή είχαν στήσει μαγειρεία σε κάτι σπίτια.  Πεινάγαμε και πηγαίναμε με τα κατσαρολάκια μας μας, έβαζαν λίγο ζεστό φαγητό και τρώγαμε. Εδώ στη γειτονιά μας, στο σπίτι του Κωστόπουλου έμεναν οι ιταλοί,  μαγείρευαν και μοίραζαν ζεστό φαγητό. 

Η κατάντια του πολέμου. Και το φαγητό ελεημοσύνη ….

………,ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *