ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Σταματού.. 

 Δέφτερα τσαι Τςhίτα 11-12 του Σετθέμπρη 2023: ΑΤσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #190 από το βιβλίε : «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Α Μαρία Χάμψα— Μητροπούλου ενάτθε τα Καλάβρυτα . Σιάτη του γιατρού  Παναγιώτη Χάμψα τσαι μάτη σι α δασκά Ελένη Αθανασίου . 

Έκι έχα τέσσερι αϊθήνε: τον Δηνήτρη, τον Αριστόβουλε, το Γιώργο τσαι το Νικόα . Του 13 του Δετσέμπρη οι Γερμανοί σκοτούκαει τον αφέγκη σι, το   Δηνήτρη, φοιτητή 18 χρονού τσαι τον Αριστόβουλε 17 χρονού, μαθητή .  Στεφανούτθε τον Αλέξη Μητρόπουλε πφι έκι δουλέγκου για το δημόσιε, τσαί εμποίκαει δύου σιατέρε ταν Ελένη τσαι τα Λίλιαν . 

Ένι θυνηκχουμένα τα καταρατά έτανι αμέρα πρεσσιού κά άν τσαί μιτσά. Ο αφέγκη μι, Παναγιωπτη Χάμψα, γιατρέ τότθε τθα Καλάβρυτα έκι αβέρτα τθα πρώτε γραμμή . Έκι μετά από τα μάχη τα Κερπινή, πφί  τθο Ξενοδοχείε «Παράδεισε»  ενένγαει του λαβουτοί αθχμάλουτοι Γερμανοί, να γιατρευτούνει . 

…Να αγαπήνουμε όλε το κόσμο τσαι να έχουμε ταν υγεία νάμου ….

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

Η Μαρία Χάμσα Μητροπούλου γεννήθηκε στα Καλάβρυτα. Κόρη του γιατρού Παναγιώτη Χάμσα και της η δασκάλας  Ελένης  Αθανασίου.  Είχε τέσσερα αδέλφια:  τον Δημήτρη, τον Αριστόβουλο, τον Γιώργο και τον Νίκο.  Στις 13 του Δεκέμβρη οι Γερμανοί σκότωσαν τον πατέρα της, το Δημήτρη, φοιτητή, 18 ετών και τον Αριστόβουλο 

 17 ετών μαθητή.  Παντρεύτηκε τον Αλέξη Μητρόπουλο, που δούλευε για το Δημόσιο και έκαναν δύο κόρες, την Ελένη και την Λίλιαν. Θυμάμαι την καταραμένη εκείνη μέρα πολύ καλά, αν και μικρή.

 Ο πατέρας μου ο Παναγιώτης Χάμψας, γιατρός τότε στα Καλάβρυτα, ήταν συνεχώς στην πρώτη γραμμή.  Ηταν μετά από την μάχη της Κερπινής,  στο ξενοδοχείο «Παράδεισο» που έφεραν τους τραυματίες αιχμαλώτους Γερμανούς να γιατρευτούν……. 

Να αγαπάμε όλο τον κόσμο και βα έχουμε την υγεία μας .. 

…….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *