ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Τςhίτα τσε 18 του Απρίλη 2017 . ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ.

. Τσακωνοπαρέα μη . Ο ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ ΤΣΕ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΣΙΟΙ. Απο το βιβλίε του Γιάννη του Κορόγου . Διασκευή τσε γραφτε τα Τσακώνικα απο το Πάνο Μαρνέρη . Το παράπονε απο τον αργαλειέ Ο ‘νέι κιστίου να νη μου επεράτσε απο τον εμαλέ ότσι τα πράματα πφι ού’νει έχουντα ψιούχα , ου ‘νει νιούντα… Να […]