ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 9–10 του Δετσέμπρη 2023: Καμάρα του Μελτιάδη Πέτρου,του Πάνου Μαρνέρη .

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. Σάμπα τσαι Τσιουρακα 9–10 του Δετσέμπρη 2023 : Α Τσακωνοπαρέα. Α καμάρα του Μελτιάδη: Του Πάνου Μαρνέρη . Εκάνα όρεγη τθα καμάρα του Μελτιάδη. Όρεγη του παιδιτσοί μι χρόνου έκι το τσέντρη τα Παλιόχωρα . Όρεγη έκι α ταβέρνα τσαι το παντοπωλείο τα Παλιόχωρα. Μα ένα σακχούλι άτσι, ένα κουκί σπίρτα,γκάνα […]