ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Τςhίτα τσαιΤίτιντα 6-7 του Σερικχή 2023. Κουιτέ #168 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Βασίλης Πολίτης  Τςhίτα τσαι Τίτιντα 6–7 του Σερικχή 2023: ΑΤσακωνοπαρέα .  Κουιτέ #168: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .  Όγω του ότσι ο ‘μαει νιουρίζουντε τσι θα ναϊθεί γιουρίαμε κίσου τθο σκολείε. Σαν εμπάκαμε τάσου εζού ‘ζάκα τσαι κατσάκα όρπα πφι έκι ο παππού […]