ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα14-15 του Απρίλη2024. Για του νέοι #182: του Πάνου Μαρνέρη

…………ΕΜΕ ΝΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ….. Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 14–15 του Απρίλη 2024: Α Τσακωνοπαρέα Για του νέοι #182: του Πάνου Μαρνέρη Δένανη = δύναμη Δεμάκι= δεμάτι Διαγλίσι = γιατρικό,φάρμακο Διακονέγκου—έγκα —έγκουντα =ζητιανεύω, αυτή,αυτό,ζητιανεύει Διπρούκχου, ούκχα,ούκχουντα= διπλώνω,αυτό—η—διπλώνει Δίπαρε= δίπλαρο, πέταγμα Διχά = διχάλα Δίου,δία,δίντα= δίνω, αυτή,αυτό: δίνει Δοξάρα = κάποια που υπερηφανεύεται ,εγωίστρια.. Δροσία= δροσιά Έντενη ο άτςhωπο […]