ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Α Τσακωνοπαρέα ένι έχα Τσακώνιχο αργακινά του 18  του Αγούστου. 

1)Ποιματάτζα τσαι Διαλόγοι από τα καμπτζία νάμου τθα Τσακώνικα . 

2)Καραγκιόζη για 10 λεφτά από το Στράτο Καμπισhούλη. 

3)Βραβεία τσαι επαίνοι για τα καμπτζία νάμου τθα μνήμη του Γιώργου Μαρνέρη.  

4)Τραγούϊδι από τα Πολυτίμη νάμου . Βιολί από το δικό νάμου καμπτζί το Πάνο Τσιλιμίγκρα, λαούτο από το Πάνο Ρουσάκο τσαι τουμπερλέκι από το καμπτζί νάμου το Νιχάλη Κορόγο .  

Χορέ για όλοι .

Έατθε να κιμίουμε τα γρούσσα νάμου τσαι να καμαρούμε του μιτσοί Τσακώνε τσαι μιτσοί Τσάκωνε . 

ΕΜΕ αντεχουμένει νιούμου τθο Θεατράτσι του Τερού (Μελίνα Μερκούρη )  ..

Η Τσακωνοπαρέα έχει Τσακώνικη βραδιά στις 18 Αυγούστου. 

1)Ποιματάκια και διαλόγοι από τα παιδιά μας στα Τσακώνικα.   2)Καραγκιόζη για 10 λεπτά από τον Στράτο Καμπισούλι.  

Βραβεία και έπαινοι για τα παιδιά μας, στην μνήμη του αδικοχαμένου Γιώργου Μαρνέρη . 

4)Τραγούδι από την Πολυτίμη μας, βιολί από το δικό μας παιδί τον Πάνο Τσιλιμίγκρα, λαούτο από τον Πάνο Ρουσάκο  και τουμπερλέκι από το παιδί μας τον Μιχάλη Κορολόγο.

 Χορός για όλους. Ελάτε να τιμήσουμε τη γλώσσα μας και να καμαρώσουμε τις μικρές Τσακώνες και τους μικρούς Τσάκωνες . 

Σας περιμένουμε στο θεατράκι του Τυρού ( Μελίνα Μερκούρη).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *