ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……..
ΔΕΦΤΕΡΑ 24 του Αωνάρη 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Πρεσοί βολαί μαζύ με οποιεδήποτε πότσουμα είγκιαει έχουντε τσε επιβάτοι . Μεριτσοί απο έντεοι είγκιαει ταξιδέγκουντε για πρώτε βοά τσε το τάραμα σε έκει ποίντα να τσιμοκοποίνουει .
Για του ξενητευτοί Τσάκωνε τα Αϊθήνα μπόλικα τα κοϊθίνια : Με αβουγά , με αρτούματα , με τραχανά , με πφίιτα , με άχανα με βορβοί , ντενεκέδε με άϊ τσε άβα θιλέματα πφι είγκιαει απολήντε οι εδιτσοί σου απο το χωριουδάτσι . Ως τσε κοϊθίνια με λαλούϊδια είγκιαει απολήντε . Το καφενείε του Σπύρου του Τσυριάκου τθα Καρβουνιάρικα τσε του Νιχάλη του Σωτήρου τθου Βρυώνη , είγκιαει τα πραχτορεία .
ΚΑ ΔΕΦΤΕΡΑ ΤΣΕ ΚΑ ΕΒΔΗΜΑ .

Τσακώνικα νιλήνετε , καθόλου μη σ’ αφήνετε
Γιατσί ένει α γρούσα νάμου , το καμάρι τσε α χαρά νάμου.

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *