ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
ΔΕΦΤΕΡΑ 10 του Αωνάρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη
Κα ΔΕΦΤΕΡΑ ΤΣΕ ΚΑ ΕΒΔΗΜΑ.
Τα γιατροσόφια τα προμαμμού μη . Απο το βιβλίε του Γιάννη του Κορόγου . Διασκευή τσε γραφτε τα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ απο τον Πάνο Μαρνερη ..

Α προμαμμού μη α Ελένη α Κορογού πφι επενάτσε το 1918 σε ηλικία 87 χρονού , έκει γνωστά τα περιφέρεια του Τερού , σαν τα καλλιτέρα πραχκικά γιάτρισα . Για φάρμακα έκει χρησιμοποιούν μόνιου βότανα , τα οποία μπόλικα σε έκει δια α φύση σε έκει ερέχα τα πλάγια του σhίνοι , του τσήποι τσε τα ρυάτζα . Δύου βολαί το χρόνε ταν Άνοιξη τσε το καουτσέρι , έκει μαζούκχα τα βότανα ση , για να γιομήση τα πουγκαλάτζα για το φαρμακείε ση . Γνωστά νη είγκιαει τα μονοπάκια του Μαλαιβού , επίσης του Οριόντα ,το μονοπάκι για το Μοναστσήρι τα Καρυά , Το Χαχάϊ , τσε τα Σέα .. Με ατσhά υπομονή έκει μαζούκχα όα τα σπάνια έταοι βότανα πφε νη είγκιαει πρεσιου γνωστά .

Καλε ξημέρουμα με ΥΓΕΙΑ τσε κα μπανιαρίσματα .
Βοηθήνετε όποιερ ενει έχου ανάτζη …
ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *