ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..
Δέφτερα τσαι Τςhίτα 29–30 του Γενάρη 2024: Α Τσακωνοπαρέα
Κηγάϊδι νή (τηγάϊδι) του Κούιθου: Του Πάνου Μαρνέρη .

Τθα εκατό μέτςhα Ανατολικά από το κηγάϊδι του Σταμάκη του Κουρμπέλη ένι το κηγάϊδι του Κούιθου.
Ο Γιώργο Λαλουδάτση (Κούιθε) εχάτθε νέο . Μάλλον επρίτθε άμα έκι ψαρέγκου τθο Τσέρφο .. έκι στεφανουτέ με τα σιάτη του Τριαντάφυλλου Τίγκλια (Ελένη)ούγοιε έκι πρώτε τσάδεφο τ’αφέγκη μι . Έκι έχου έξε καμπτζία. Πέντε υζοί :το Νιχάλη, το Φίλο, το Νικόα, το Γιάνη τσαι το Γιώργο , ούγοιε άτζε το όνουμα τ’αφέγκη σι. Έκι έχου τσαι ννία σιάτη τα Βγενού ούγοιε εδάτσε , άμα έκι οχώνα. Έκι επιληπκικά τσαι παθήτσε κρίση τσαι α δύστυχο εδάτσε . Το γεγονός ννι έννι θυνηκχούμενε… Έκι ννία χλιβερά ναμέρα για όλιου το χωριουδάτσι.
Το κηγάϊδι έγκειννι έκι μπάντα το πιο ψιουχρέ ύο από όα τα κηγάϊδα.
Ννι έκι ννοιτσιάζου ο τσείε μι ο Στράτη για να ποκίχει τα χκηνά σι τσαι το χρειασκούμενε ύο για το νοικοτσιουρίε σι .
Έδαρη ένι απαραματέ τσαι έγκειννι σαν τσαι τα άβα ολομόναχο .
Κάποτε έκι περιζήτητε έδαρη καταμόναχο τσαι στοιχειουτέ δίχως γκανένα να παρίτθει ογή να αρήτσει το αγαθέ σι.

Ανέ έχουμε υγεία τσαι αγάκη για το διπανέ νάμου θιλενάδε τσαι θίλοι….

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..
Στα εκατό μέτρα ανατολικά από το πηγάδι του Σταμάτη Κουρμπέλη, είναι το πηγάδι του Κούφιου. Ο Γιώργος λαγουδάκης (Κούφιος) εχάθηκε νέος. Μάλλον πνίγηκε όταν ψαλρευε στον Τσέρφο. Ήταν παντρεμένος με την κόρη του Τριαντάφυλλου Τίγκλια, την Ελένη,η οποία ήταν πρώτη εξαδέλφη του πατέρα μου. Είχε έξι παιδιά, πέντε γιους:τον Μιχάλη, τον φίλο, τον Νίκο, τον Γιάννη, και τον Γιώργο, ο οποίος πήρε και το όνομα του. Είχε επίσης και μια κόρη την Ευγενία η οποία κάηκε όταν ήταν λεχώνα. Ήταν επιληπτική και έπαθε κρίση και η δύστυχη κάηκε. Το γεγονός το θυμάμαι,ήταν μια θλιβερή μέρα για όλο το χωριό. Το πηγάδι αυτό έβγαζε το πιο κρύο νερό από όλα τα άλλα. Το νοίκιαζε ο θείος μου Στράτης για να ποτίζει τα γίδια του και το χρειαζούμενο νερό για το νοικοκυριό του. Τώρα έχει παραμείνει κι αυτό σαν τα άλλα ολομόναχο Κάποτε ήταν περιζήτητο τώρα καταμόναχο και στοιχειωμένο δίχως κανένας να έρχεται εδώ για να πάρει το αγαθό του.
Να έχουμε υγεία και αγάπη για τον διπλανό μας φιλενάδες και φίλοι.
……….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *