ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….
Σάμπα τσαι Τσιουρακά 21–22 του Οχτώμπρη2023: Α Τσακωνοπαρέα.
Για του νέοι #176: του Πάνου Μαρνέρη.
Βρέχο = βροχή
Βρύου = διψώ πολύ
Βορίζου = ξεραίνομαι , σκληραίνω
Βορία = Βοριάς
Βρωμότθουμα = βρωμόστομα
Βρωμαΐχου = βρομίζω
Βότσι = κρασί , βότςhε= σταφύλι .

Ένι βρέχου από τα ‘πφέρι, έντενη ο βρέχο έκι πρεσσιού καλέ εποκίστε α γής για τα κά.=Βρέχει από τα χτές,αυτή η βροχή ήταν πολύ καλή,ποτίστηκε η γη για τα καλά. ( επίσης έλεγαν ) ένι κχαμπαίνου= κατεβαίνει (το έλεγαν πολλές φορές για την βροχή, ένι κχαμπαίνου όα μέρα δόξα νάχει τ’όνουμα σι= κατεβαίνει( βρέχει) όλη μέρα δόξα να έχει το όνομα του.

Βρύα (εκορατσιά), καΐα σάμερε βρε κολλέγοι σούστε το ύο κχιαούα ο ‘μα έχου..= Εδίψασα, ζέστη σήμερα φίλοι μου,τέλειωσε το νερό στάλα δεν είχα …

Βορίαει οι χέρε μι απο τα κρυάδα.= ξεράθηκαν τα χέρια μου από το κρύο …

Έντενη ο Βορία θα σι τσεράνει όα=Αυτός ο Βοριάς θα τα ξεράνει όλα.

Αφού ανοίε το βρωμότθουμα σι τσι έσα αντεχούμενε; Αφού άνοιξε το βρωμόστομα του τι περίμενες ;

Σάρου το κοτθοτσέλι ντι βρε Χριστσιανέ βρωμαΐερε το τόπο..=
Σκούπισε το κοτέτσι σου Χριστιανέ..βρώμισες τον τόπο .
Κίε νία κχιαούα βότσι= πιές μιά στάλα κρασί
Φέρε ένα κρεμαστσήρι βότςhου να φάμε= φέρε ένα τσαμπί σταφύλια να φάμε
Να έμε όλοι κα τσαι να έχουμε ταν υγεία νάμου .
……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *