ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Χρόνου πρεσσοί χρόνου καλοί.. με το καλέ να δετθούμε το Σωκήρα νάμου τσαι με το καλε να μόλει ο τσινούρτση χρόνε: α Τσακωνοπαρέα
Χρόνια πολλά χρόνια καλά…με το καλό να δεχτούμε τον Σωτήρα μας και με το καλό να έρθει καινούργιος χρόνος: η Τσακωνοπαρέα

 

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *