ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
ΣΑΜΠΑ 1 του Απρίλη 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ Α συνέχεια απο Το κάλεσμα (Παρακαλητέ )
Τσι επρέπουντα τσε ο πρέπουντα , ταν άκρα να σ’ αφήτε
Το μόνιου πφι επρέπουντα , τα γρούσα να νιλήτε .
Τα γρούσα για να σούσουμε, δουλέψετε κχιαούα
Βοηθήτε νη τθαήστε νη , έδαρη πφ’ εμοζούα .

Για καοσκεφτήτε νη , για αναρωτηθήτε
Έτθε νομίζουντε έν’ σουστέ τα γρούσα να αφήτε;
Λιγάτσι αγαντάριασμα , απ’ όλοι έμε θέντε
Επέκα νη πρεσοί βολαί ,νιε ‘πέκα τςhεί τσε πέντε.

Αλλά άμα ο τθε θέντε νη , μπαήτε να νη αλήτε ,
Μα ο ‘τθε κοτούντε θίλοι μη ,γιατσί θε να ντραπήτε .
Όνει ντροκή να μάθετε , ντροκή ένει να ξεχάτε
Άμα ο ση νιλήετε απότσου θ’ αραμάτε…..

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΜΕ ΜΠΟΛΙΚΟ ΥΓΕΙΑ.

ΜΗ ΠΑΡΑΓΚΩΝΙΑΖΕΤΑΙ ΤΑ ΓΡΟΥΣΑ ΝΑ ΜΟΥ .
ΤΣΕ ΝΑ ΕΤΘΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑΤΣΙ:

……ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *