ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

19–20

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 19–20του Δετσέμπρη 2021: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ#17 από το βιβλίε Κραυγή …

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη .

 

Άμα σούκαει τθο σκολείε το Τάκη νιε συγκιούκαει οι ουϊθίουνε. Οπά πφι ήγκιαει χουρίζουντε οι Γερμανοί τουρ ατςhοίποι από του γουναίτσε, ρωτήτσε ένα θίλε σι : Πόσοι χρόνου να αλήμε ότσι έμε ; Ο ‘κι αντεχούμενε τον απογημό , επέτσε δεκατεσσάρου τσαι νιε βαλήτσε το πούα. Εζάτσε να γκριουφτεί τάσου του γουναίτσε . Ένα Γερμανέ δρανήε κίσου σι, νιε αβράε τσαι νιε βαλήτσε τθο χούρισμα με τουρ ατσhοίποι.

Οι ούρε πφι εκλείκαει νάμου τάσου το σκολείε ου ‘νι έχουντε αμογημό. 

Α χειρουτέρα στιμή τα ζωή μι έκι έτανη πφι εζάκαμε με τα Μάτη μι τθο τόπο πφι οι Γερμανοί σκωτούκαει όλοι έτεοι τουρ αντροίποι…

Πρώτε ερέκαμε τον αϊθή μι το Τάκη με νία σιφαίρα καρφουτά τθο κούτουλε σι .Έκι α σιφαίρα α χαριστσικά . Ένι θυμουμένα τουρ όμορφοι ατςhoί σι εψιού ανοιτθοί να μι ξοικάζωει. Έκι μόνιου δεκαέξε χρονού..

Απέ ψαφήκαμε του σωροί από τα τσιφάρια για να ερέσουμε τον αφέγκη μι τσαι το Σπήλιο . Οράκαμε τθο σhoβλέ νάμου μέρη το Σαρανταυγά ,να νοιρογίνει το γαμπρέ σι . Α μάτη μι νιε ρωτήτσε αν οράτσε το Σπήλιο.. 

Ότσι εφύγκαει οι φονίε νι οράκα  να στέτσει ορθά, απογήτθε..

Ολπίδα τουρ εψιού τσαι του καρδίε νάμου γιομήκαει τα όγια σι . 

Του κάκου, γιατσί σε λίγο νι ερέκαμε σκωρετέ. Εσκωρέρθε από συγκοπή. 

Ο αντέε τθο μακελειό, ο αντέε τθου κουιτοί ο αντέε να ορήνει τα Καλάβρυτα τάσου του λαμπούρε ταρ ικχάρα . 

Α μιτσά σι άδολε καρδία ο αντέε τθο πόνε . Α μάτη μι νιε ξεγκιούτσε. Ούτε ένα σημάϊδι . Ο σκωτούτθε από Γερμανικό βόλι αλλά από τα Γερμανικά μανία……

Να έμε κα τσαι να έχουμε υγεία..τσαι έτεοι οι τσαιροί ποτέ μη ματαμόλωει.

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …

………………………………..

Αφού έφτασαν στο σχολείο, τον Τάκη τον ζώσανε τα φίδια .Εκεί που χωλριζαν οι Γερμανοί τους άντρες από τις γυναίκες, ρώτησε έναν φίλο του: Πόσων χρονών θα πούμε ότι είμαστε;Δεν περίμενε απάντηση είπε δεκατεσσαλρων και τόβαλε στα πόδια. Πήγε να κρυφτεί ανάμεσα  στις γυναίκες. Ένας Γερμανός έτρεξε πίσω του, τον άρπαξε και τον έβαλε στο  δωμάτιο με τους άντρες.  Οι ώρες που μας έκλεισαν μέσα στο σχολείο δεν   περιγράφονται . Η χειρότερη στιγμή της ζωής μου ήταν εκείνη που πήγαμε με τη μητέρα μου στον τόπο που Γερμανοί σκότωσαν όλους τους άντρες. Πρώτον  βρήκαμε τον Τάκη με μία σφαίρα καρφωμένη στο μέτωπο του. Ηταν η σφαίρα η χαριστική. Θυμάμαι τα όμορφα μεγάλα του μάτια ολάνοιχτα να με κοιτάζουν. Ήταν μόνο 16 χρονών…

 Αφού ψάξαμε τους σωρούς από τα κουφάρια για να βρούμε τον πατέρα μου και τον Σπήλιο είδαμε στο αριστερό μας χέρι τον Πάνο Σαρανταυγά να μοιρολογάει τον γαμπρό του. Η μάνα μου τον ρώτησε αν είδε τονΣπήλιο.

Μόλις έφυγαν οι φονιάδες τον είδα να στέκει όρθιος,αποκρίθηκε.. Ελπίδα στα μάτια μας και στην καρδιά μας γέμισαν τα λόγια του.  Άδικα όμως γιατί σε λίγο το βρήκαμε νεκρό. Πέθανε από συγκοπή. 

Δεν άντεξε στο μακελειό, δεν άντεξε στα ουρλιαχτά, δεν άντεξε να βλέπει τα Καλάβρυτα μέσα στις φλόγες της φωτιάς.. Η μικρή και άδολη καρδιά του δεν άντεξε τον πόνο. Η μητέρα μου τον ξέντυσε. Ούτε ένα σημάδι.

 Δεν σκοτώθηκε από Γερμανικό βόλι  άλλα από την Γερμανική μανία. 

Νά είμαστε καλά και να έχουμε υγεία..και εκείνοι οι καιροί να μην ξανάρθουν .

……………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *