ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 18–19 του Οχτώμπρη 2021: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουητέ #5 Από το βιβλίε:  ΚΡΑΥΓΗ…. Το τέλη τα μαρτυρία ταΠαπασταύρενα . 

Διαστευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη…

  

Μα… απογήμα ,ο ‘νι πορούα . Άμα έσι θέα σκάψε,μσκώτου τσαι ενίου, να σκωρεθού.Ο ‘μα αντέχα άλλιου, ούτε να ταρατθού, μαειδέ να νιλήου, ούτε τσαι να βάτσου, να στσεφού…τσίπτα .Σε ‘ρέκαμε όλοι σκωτουτοί. Σε ταχτοποίαμε. Α ριπή έκι έχα παρτέ του τσιουφάλε σου τσαι αναιμούτσε τα μυαλά σου τον αέρα .Σ’έμαει βάντε τθο μπέτσιμο ούγειε γιομήτσε αίματα τσαι γιομήε τσαι σ’ενεί. Ξημερούτσε Κια να ζάμε; Να ζάμε του φονευτοί;Κιάκα το μιτσή μι υζέ τσαι νιε επέκα .

 —Κάτσα όρεγη εκιού με τα μαμμού ντι τσαι ενεί θα γιουρίσουμε.

Ο αφήκα νι να μόλει μαζί μι. Γιατσί να ζει ετςτάκιου δράμα μιτσή καμπτζί ….

Κατσάκαμε οπά να σι κχακχούτσουμε, πφού όμως; Ενι θυνικχουμένα ότσι μπρού σούσου τον ΑηΓιώρτση ό ‘μα μπορούα να ταρατθού . Τσι επαθήκα; να μπάτσε εφύγγαει οι μαλοί μι ; Ζουρλίσμα όπφουρ ένι δενάχουντα . Εμποίκα το σταυρέ μι : Βόηθει μι Άγιε Γιώρτση να μόλου.. Ο‘ μα νιουρίζα κια έμα έγκα. Ανταμούκα τα Χαμακιώτισσα . Κια εσι έγκα Παπασταύρενα ; με ρωτήτσε . Ένι έγκα να ερέσου του σκωτουτοί τσαι ο ‘νι πορούα να σ’ερέσου . Όρπα είνι, με δενάε.

 Ένι  έγκα τσαι εζού να νάρου λίγο κρασί να σι κχρίσουμε .  Σ’ ερέκα τσαι εκάνα τα συγκά μι . Σε ταχτοποίαμε . Τσαι απέ να νιάρε βάμματα τσαι νοιρόγια . Κια να ζάρε; Τα τσέα;   Σε ποίε τσέα τα πάντα σκούρμο… Ούτε ένα τασιούλι , να κίερε ύο !!! .

…….

Μάνα της απάντησα, δεν μπορώ άμα θέλεις σκάψε, σκότωσε κι εμένα να πεθάνω. Δεν άντεχα άλλο. Ούτε να κουνηθώ, ούτε να μιλήσω, ούτε να κλάψω,να σκεφτώ…. τίποτα. Τους βρήκαμε όλους σκοτωμένους, τους τακτοποιήσαμε.  Η ριπή είχε πάρει τα κεφάλια τους και είχε πετάξει τα μυαλά τους στον αέρα.  Τους βάζαμε στο σκέπασμα που είχαμε πάρει. Γέμισε και αυτό αίματα και γέμισε κι εμάς.  Ξημέρωσε.

 Που να πάμε; Να πάμε στους φονεμένους.  Έπιασα το μικρό παιδί και του είπα: —Κάθισε εδώ εσύ με τη γιαγιά σου κι εμείς θα γυρίσουμε. Δεν τον άφησα να έρθει μαζί μου.  Γιατί να ζήσει τέτοιο δράμα μικρό παιδί; Καθίσαμε εκεί να τους θάψουμε.  Πώς όμως; Θυμάμαι ότι πριν φτάσω στον Αη-Γιώργη δεν μπορούσα να κουνηθώ. Τι έπαθα; Να μήπως έφυγαν τα μυαλά μου; Τρελάθηκα όπως φαίνεται. Έκανα το σταυρό μου. — βοήθησε με Αγιώργη να έρθω.

 Δε ν γνώριζα που πήγαινα,  Συνάντησα την  Χαμακιώτισα.  Που πας Παπασταύρενα ; με ρώτησε. Πάω να βρω το σκοτωμένους και δεν ξέρω που  είναι; Εκεί είναι..Μου έδειξε.Πάω και εγώ να φελρω λίγο κρασί να τους πλύνουμε.  Τους βρήκα και ήρθα στα συγκαλά μου.  Τους τακτοποιήσαμε και μετά…. να ακούσεις κλάματα και μοιρολόγια…..

 Που να πας στο σπίτι… σε ποιο σπίτι… τα πάντα ήτανε καμμένα. Ούτε ένα κύπελλο   να πιεις νερό … 

Καλέ ξημέρουμα θιλενάδε τσαι θίλοι . 

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *