ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………….

Παράστσι τσαι Σάμπα 8–9 του Οχτώμπρη 2021: ΑΤσακωνοπαρέα . 

Παππού εγγονε #105 : Του Πάνου Μαρνέρη .. 

—Σιάτη μι ένι χαρετέ αλλά τσαι σεκλεκιστέ πρεσσιού….  

— Πφουρ ένι γινούμενε βρε παππού να έσι χωλιατέ τσαι χαρετέ;

— Αμ γινούμενε ένι καμπτζί μι …. 

— Για ποίε νι λιανά …. 

—Ορή καμπτζί μι, γέρου ένι μη μι δίνερε πρεσσά σημασία … 

— Ααα μη σι σhούφερε έδαρη … 

— Ορή καμπτζί μι ένι χαρετέ γιατσί έσι ανοίντα τα φτερά ντι . 

Έσι έγκα για ανουτέροι σπουδέ ,να ναθείρε ένα χρήσιμο άντρωπο τθα κοινωνία…

— Ναι παππού μι αλλά θα μι λειπέψερε.. 

— Αμ γιάκεινη ένι τσαι χωλιατέ !!!

— Τσαι εζού παππού όσιου είνι κοντογούντε οι ναμέρε τσαι μι ένι παρείντα τον εμαλέ, ένα  κχόμπο μ’ένι κασίμενε τθο λαιμό . 

—Σιάτη μι ο θα ποίνουμε τα βιντεάτζα νάμου πφι σε ‘κι νίου ο κόσμο κάθε τόσιου . 

— Παππού μι θα σι ποίνουμε τα βιντεάτζα μη χωλήνερε.. 

— Ναι σιάτη μι  τσαι πφου θα νι ποίνουμε έγκεινη;; 

— Παππου θα νι ποίνουμε από το Σκάϊπ νη από το Ζούμ… 

— Αμ εζού ο ‘νι νοού από ένταει σιάτη μι ..

— Τσαι εζού γιατσί ένι όρεγη παππού μι , για μόστρα; 

— Όχι σιάτη μι εκιού έσι α χαρά μι όα , σάματσι ένι έχου τσαι τσίπτα άλλιου; 

Καλέ ξημέρουμα θιλενάδε τσαι θίλοι . Καλοί σπουδέ τθο άσhι τα Τσακωνοπαρέα, τθα Μπαρμπαρίνα νάμου…

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………  

……………. 

—Κορίτσι μου είμαι χαρούμενος αλλά και πολύ στεναχωρημένος

 —Πως γίνεται βρε παππού να είσαι και στεναχωρημένος και χαρούμενος;

—Αμ γίνεται παιδί μου…

—Για κάνε το  λιανά… 

 —Να παιδί μου γέρος είμαι μη μου δίνεις και πολύ σημασία.. 

—Ααα μη μου τα στρίβεις τώρα …..

 —Να παιδί μου είμαι χαρούμενος γιατί ανοίγεις τα φτερά σου, πηγαίνεις για ανώτερες σπουδές, να γίνεις ένας χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία. 

—Ναι παππού αλλά θα μου λείψεις.. 

—Αμ  γι’ αυτό είμαι και στεναχωρημένος 

—Και εγώ παππού όσο πλησιάζουν οι μέρες και μούρχεται στο μυαλό ένας κόμπος κάθεται στο λαιμό μου.. 

—Κορίτσι μου δεν θα κάνουμε τα βιντεάκια μας που τα άκουγε ο κόσμος κάθε τόσο… 

—Παππού θα τα κάνουμε τα βιντεάκια μη στεναχωριέσαι.. 

 

Ναι κορίτσι μου; και πως θα το κάνουμε αυτό;

—Παππού θα τα κάνουμε από το Skype ή από το ζουμ.. 

—Εγώ δεν νογάω με αυτά κορίτσι μου…

—Και εγώ γιατί είμαι εδώ; για μόστρα;

—Όχι παιδί μου εσύ είσαι η χαρά μου όλη, μήπως έχω και τίποτα άλλο..

—Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι.. καλές σπουδές στο αστέρι της Τσακωνοπαρέας την Μπαρμπαρίνα μας 

…….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *