ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

συνελχεια #5

 

………………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………..

2019 : Α Τσακωνοπαρέα . 

Συνέχεια Τερέ τσαι Τσακωνιά #5: βιβλίε Γιάννη Κορόγου .

….Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη …. 

Από τσι εκαταστρέφτε α Ορειάτιδα γης (Παλιόχωρα) από του Φράτζοι Σταυροφόροι,  ο Πραστέ πλέα ενάτθε ο σπουδαιούτερε οικισμό τσαι ενάτθε πρωτεύουσα τα Τσακωνιά. Όρπα έκι έχα έδρα τσαι α επισκοπή με ταν ονουμασία «Ρέοντος και Πραστού»….

 Κατά ταν Οθωμανικά αυτοκρατορία οι Πραστσιώτοι όπφου τσαι άλλοι Τσάκωνε εκχαράνει τα τύχη σου τθα Πόλι (Κωσταντινούπολη) 

Τθου Χρόνου τα Τουρκοκρατία όλα τα Τσακωνοχώρια είνι έχουντα να παρησιάσουει πρεσοί ούγειοι εμποίκαει προετοιμασίλε για ταν επανάσταση του 1821. Ίσιαμε τριάντα ίγκιαει οι φιλιτσοί σε όα τα Κυνουρία, μαζί τσαι α Τσακωνιά .

 Α Τσακωνιά ένι δία το παρόν με του ξακουστοί , Γιωργάτση , Ρέππα , Γούλελε , Νιχάλη Γκόρα, Καλιοτζή με τα κρέφκικα σου λημέρια τθο Μαλαιβό κοντά τθο πρωτοκρέφτα Ζαχαριά τσαι με το Αντρία Τσάκωνα νη Τσακώνη να οργούτσει το Αιγαίο .

Ανάμεσα σε έτεοι πφι επολιορτσίαει τα Τρίπολη ίγκιαει τσαι : 

Μανώλη Ντούνια ,ούγειε πρώτε εμπαήτσε τθαν τάπια του Κάστρου.

Καλέ ξημέρουμα Τσακώνε,Τσακωνοπούλε, Τσακωνόπουα 

τσαι Τσάκωνε όκια τσαι να έτθε . Μη λησμονήνετε τσαι μη παραγκωνίζεται τα γρούσσα νάμου …..

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

Αφού καταστράφηκε η Ορειάτιδα γης ( Παλιόχωρα ) από τους Φράγκους Σταυροφόρους, ο Πραστός έγινε πλέον ο σπουδαιότερος οικισμός και έγινε πρωτεύουσα της Τσακωνιάς. Έκει είχε την έδρα της και η επισκοπή με την ονομασία (Ρέοντος και Πραστού).

Κατά την Οθωμανική αυτοκρατορία οι Πραστιώτες όπως και άλλοι Τσάκωνες ε ζήτησαν την τύχη τους στην πόλη (Κωσταντινούπολη) 

Τα χρόνια της Τουρκοκρατίας όλα τα Τσακωνοχώρια έχουν να παρουσιάσουν πολλούς οι οποίοι έκαναν προετοιμασίες για την επανάσταση του 1821.. Έως τριάντα ήταν οι φιλικοί σε όλη την  Κυνουρία  μαζί και ηΤσακωνιά .. 

Η Τσακωνιά δίνει  το παρόν με τους ξακουστούς: Γιωργάκη, Ρέππα, Γούλελο, Μιχάλη Γκόρα, Καλλιοτζή με τα κλέφτικα λημέρια στον Μαλαιβό κοντά στον πρωτοκλέφτη Ζαχαριά και με τον Ανδρέα Τσάκωνα ή´ Τσακώνη να οργώνει το Αιγαίο . 

Ανάμεσα σε αυτούς που πολιόρκησαν την Τρίπολη ήταν και : 

Μανώλης Ντούνιας , ο οποίος πρώτος ανέβηκε στην τάπια του κάστρου .
καλο ξημέρωμα Τσακώνες Τσακωνοπούλες Τσακωνόπουλα και Τσάκωνες όπου και να είστε.

Μην ξεχνάτε και μην παραγκωνίζεται την  γλω´σσα μας

 

…….. Μιλάμε ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *