ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Απο το ατθάϊσμα τα σημαία το Σπαϊθί …. αιωνία α μνήμη του κουμπάρου Σταϊθη ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *