ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

..

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …  

Τήτηντα 31 του Οχτώμπρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι . 

Από το βιβλίε  ( μύθοι του Αισώπου ) 

Διαστσευή τσαι γραφτέ τα Τσακώνικα από το Πάνο Μαρνέρη . 

         …….. Ο ΑΗΤΕ ΤΣΑΙ Α ΑΛΕΠΟΥ……. 

Ένα αητέ τσαι νία αλεπού αφού ενάτθαει θίλοι εσυμφωνέκαει να αραμάνει  ανάκοντα , έτρου α θιλία σου άκει να δεεί πλέκιεριου . 

Ο αητέ το λοιπόν εφτερατσίε τάνου σε ένα αψελέ δεντρικό , εχκίε τα φωλήα σοι για ετήνε τσαι τα αητόπουα σοι .  Α αλεπού εζάτσε

 τα σhίντα  από το ίιδε δεντρικό τσαι εφκιάτσε  φωλήα , για ετήνα τσαι τα αλεπόπουα σοι . Άμα νία ναμέρα α αλεπού εζάτσε για τσυνήγι να φάει ετήνα τσαι τα μιτσά σοι , ο αητέ πφι έκει κεινού πρεσιού εβουκχιάε τσαι αβράε από τα φωλήα τα αλεπόπουα τσαι σε ξεκοκαλίε μαζύ με τα αητόπουα . Άμα τσαι εγιουρήε  κίσου  τα φωλήα σοι α αλεπού ,οράτσε τσαι εκαταβήτσε τσι έκει νατέ τσαι ελυπήτθε  πφι εχάτθαει τα καμπτζιούλια σοι . Ελυπήτθε όμως το ιίδε για το ότσι ο ‘κει πορούα να ν’ άρει το αίμα σοι κίσου .Γιάγκεινη εκατσάτσε μακρύα τσαι έκει καταρενουμένα τον οχτρέ πλέα . Νία ναμέρα όμως σε νία χούρα  ίγκιαει θυσιάζουντε  νία γίδα τθου θεοί .. ο αητέ λοιπόν τσαφήτθε από τον ουρανέ τσαι βουκχιάε ένα κομμάκι φλογιστέ κρίε τσαι νιε αποσούτσε τα φωλήα σοι . Ο αέρα φουσάτσε , εκιάτσε κχάρα

 α φωλήα εδάτσε τσαι τα αητόπουα τσιτάνε χάμου . Α αλεπού ο χάτσε  τσαιρέ τσαι εκχαπουλιάε τα αητόπουα  πουρτέσε τουρ εψιλοί του αητού . Ο μύθο ένει Θέου να αλεί ότσι: 

Όκοιε ο ‘νει κιμού τα θιλία ,  ο θα γλυτούει τα κιμωρία …. 

Να κιμήνουμε τα θιλία , του θιλενάδε τσαι θίλοι … 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..  

————————————————————- 

 Ένας αητός και μία αλεπού αφού έγιναν φίλοι εσυμφώνησαν να μείνουν κοντά και έτσι η φιλία τους θα έδενε περισσότερο . Ο αητός λοιπόν πέταξε πάνω σε ένα ψηλό δέντρο και έφτιαξε την φωλιά του για τον εαυτό του και τα αητόπουλα του . Η αλεπού επήγε στη ρίζα του ίδιου δέντρου και έφτιαξε φωλιά για εκείνη και τα αλεπόπουλα της ..Όταν κάποια ημέρα  η αλεπού πήγε κυνήγι , να φάει αυτή και τα αλεπόπουλα της , ο αητός πεινασμένος  εβούτηξε και άρπαξε από την φωλιά τα αλεπόπουλα και τα ξεκοκάλισε με τα αητόπουλα του. Αφού εγύρισε η αλεπού στη φωλιά της είδε και κατάλαβε το τι είχε γίνει και ελυπήθηκε πάρα πολύ τόσο γιατί έχασε τα παιδιά της αλλά και για το ότι   δεν μπορούσε να πάρει το αίμα της πίσω. Γι αυτό κάθησε μακρυά και καταριόταν τον εχθρό πιά , Μια μέρα σε ένα χωράφι θυσίαζαν μια γίδα στους Θεούς , ο αητός λοιπόν αφέθηκε από τον ουρανό βούτηξε ένα φλεγόμενο κομμάτι κρέας και το πήγε στην φωληά του . Ο αέρας φύσηξε , έπιασε φωτιά η φωληά και κάηκε και τα αητόπουλα έπεσαν κάτω . Η αλεπού δεν έχασε καιρό και σχεδόν κατάπιε τα αητόπουλα μπροστά στα μάτια του αητού ο μύθος θέλει να μας πει ότι : 

Όποιος δεν τιμά την φιλία δεν θα αποφύγει ( γλυτώσει ) την τιμωρία . 

Να τιμάμε την φιλία τις φιλενάδες και φίλους . 

……ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *