ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. ….

ΤΗΤΗΝΤΑ 5 του Σετθέμπρη 2018 . Τσακώνικα με το Πάνο 

ΑΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ  με του νέοι  #56 

Ο ‘σει πάφου ; = δεν παύεις 

Γιατσί να πάψου ; = γιατί να πάψω ; 

Γιατσί με λεούτσερε με ντρεούτσερε , γιάκεινη = 

γιατί με ζάλισες   για κείνο … 

Όρα καημένε τσι άλλιου θα αλήερε = 

κοίτα καημένε ,τι άλλο θα ‘πεις

Αμ τσι να αλήου τσαι τσι να μογήου = 

Τι να ‘πω και τι να ομολογήσω. 

Άλε μοι κάτσι έσει λιγάτσι φαρφαλιάρη ή´ με ένει φαινούμενε ;

Πες μου κάτι, είσαι λίγο πολυλογάς η μου φαίνεται ; 

Τσινήτσε το τέτζερε τσαι ερέτσε το καπάτσι .. 

κίνησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι . 

Λοιπόν θα έγκου αγάλι , αγάλι σα πρεσά να πέκαμε 

Θα πηγαίνω σιγά σιγά σαν πολλά είπαμε .

Επέκαμε πάρα πρεσά , νιλήκαμε τα γρούσα για τα κά 

Θα σ’ αλήουμε τσαι πάλι βρε παλιόθιλε Νιχάλη . 

Είπαμε τα πολλά ,μιλήσαμε την γλώσσα για καλά 

Θα τα πούμε ξανά και πάλι βρε παλιόφιλε Μιχάλη … 

Να έχετε όμορφα τσαι γλυκά ονείρατα τσαι καλε ξημέρουμα 

Να έχετε  όμορφα και γλυκά όνειρα και καλό ξημέρωμα . 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *