ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

. ……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

11 ΤΟΥ ΑΩΝΑΡΗ 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι .

Άμα εζάκα το Πραστέ, να επισκεφτού  το  κολλέγα μοι το 

Νιχάλη το ….. Νικολακούνη …….

(Ο ‘ κει ανάτζη να αλήουμε τσίπτα από τα παρακάτου .

 Εσβαήαμε ο ένα του σκέψε από τόν άλλε . )   

Εζάκα θίλοι μοι το  Πραστέ , τα κεντρικά πλατεία 

Το μόνιου πλέα γνώριμο ,α απίστευτε ερηνεία .. 

Ο θίλε μοι όρπα ο Νιχαλιό , τσαι καταμόναχο σοι 

Σε νία καρέκλα κατσατέ , τας το συλλογισμό  σοι. 

Χαρά εμπήτσε πάρα πρεσά , άμα τσαι με οράτσε 

Τσαι με απρουτοί του χέρε σοι ,απ’ τα καρέγκλα ετθάτσε. 

Καου ντε ερέκα Νιχαλιό , τσι έσει φκειάνου τσι έσει ποίου ;

Μπαλήκα ντοι απ’ του σκέψαι ντοι ,συχώρε μοι θα αλήου. 

Έγκεινη θίλε Πάνο μοι , ο θα νι ματαλήρε

Συχώριε τσαι παρόμοια , τα πάντα να σ’ αφήρε .  

ΑΓΑΚΗ , ΑΓΑΚΗ , ΑΓΑΚΗ . ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . 

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

…………………..

Όταν πήγα στον Πραστό να επισκεφτώ τον φίλο μου 

Το Μιχάλη …… το Νικολακούνη …….. 

(Δεν  ήταν ανάγκη να πούμε τίποτα από τα παρακάτω : 

Εδιαβάσαμε ο ένας τις σκέψεις του Αλλουνού . )

Επήγα φίλοι στον Πραστό ,  στην κεντρική πλατεία , 

Το μόνο πλέον γνώριμο η απίστευτη ερημιά 

Ο φίλος μου έκει ο Μιχαλιός και καταμόναχος του

Σε μια καρέκλα καθιστός μες τον συλλογισμό του . 

Χαρά έκανε πολύ όταν και αφού με είδε 

Και με απλωτά τα χέρια του , εσηκώθει απ την καρέκλα .

Καλώς σε βρήκα Μιχαλιό τι φτειάνεις και τι κάνεις ;

Σε έβγαλα από τις σκέψεις σου , Συγγνώμη φίλε  ζητάω .

    

Ετούτο φίλε Πάνο μου να μην το ξαναπείς 

Συγχώρια και παρόμοια , στην άκρη να τα   αφήσεις . 

ΑΓΑΠΗ , ΑΓΑΠΗ , ΑΓΑΠΗ …. ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ .. 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *