ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

ΠΕΦΤΑ  7 του Σερικχή 2018 . Τσακωνοπαρέα μη . 

Ζωντανά α πραμάτεια του Τσαμπάση . Άογα , μουάρια τσαι όνου . 

Καοςhεφτά , άβα καόγνωμα τσαι άβα τσινιάρικα , άβα σαμαρουτά τσαι άβα  ξεσαμάρουτα , γυαλίζα α τςhίχα σου τσαι Χέλι ο κορμό σου , πουάρια τσαι ατςhίτερα έκει το ζωντανέ εμπόριο του Τσαμπάση . 

Α ίσιε χέρα σε κάθε νοικοτσιουρίε έκει το  χοντρέ ζω . Έτρου λοιπόν άλλε να ποί τράμπα , άλλε να αγοράσει τσαι τα παζαρέματα δείντα τσαι αρίκχουντα .. .

 Ο Κολακούρη  από τα Μάνη , ο Σταύρο ο Γιανιό, από το τσυπαρίσι ,

ο Π. Βούλγαρη από το Άστρη , ο Γιάννη Τετώρο τσαι Γιάννη Σκαντζo από τον Αγιαντρία , ο Αντώνη   Μπάρδη τσαι Σωκήρη Καστεριανέ 

από Γαστένιτσα , οι αϊθήνε Μαγκλή τσαι ο Γιώργο Φούφα από τα Δολιανά . Έντεοι ίγκιαει οι πιο γνωστοί τσαμπάσηδε πφι ίγκιαει σαρούκχουντε τα περιοχή τσαι ου ‘γκιαει αφήντε πανηγύρι για πανηγύρι . Τσαι παζάρι για παζάρι . 

Α γρούσσα νάμου ο ‘νει για πούλημα ούτε τσαι για τραμπάρισμα .

Γιατσί ; Ο ‘νει έχουντα γιατσί .. γιατσί ένει α γρούσα νάμου … 

…Καλε ξημέρουμα τσαι όμορφο συνταχινά Τσακωνοπαρέα μοι ..

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *