ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Άγουστε καουρ ‘κοκιάρε άλλιου πλέα μη να μου δάρε

Για όρα να δροσίσερε, άλλιου μη να μου τεγανίσερε….

Αύγουστε καλώς εκόπιασες, άλλο πια να μη μας κάψεις

Για Κοίτα να δροσίσεις άλλο μην μας τηγανίσεις .  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *