ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Τσακώνικα νιλήνετε τσαι μην αλησμονήνετε 

Α μαμού α γρούσσα νάμου , ένει 3000 χρονού τσαι τάνου. 

Τσακώνικα μιλάτε και μην αλησμονάτε

Η γιαγιά η γλώσσα μας είναι 3000 ετών και πάνω….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *