ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..
Δέφτερα 9 του Απρίλη 2018 . Α Τσακωνοπαρέα με του νέοι .
Ο Χριστέ Αναστάτθε = ο Χριστός Αναστήθηκε …

Ο ‘σει αού μη τσι όμορφο χωριουδάτσι ;
Δεν μου λες τι όμορφο χωριό ;

Οι τσέλε είνει στσεπαστοί με πάτσε .
Τα σπίτια είναι σκεπασμένα με πλάκες

Έτρου ση ίγκιαει φκειάντε παλιά .
Έτσι τις έφτειαχναν παλιά …

Όα πάτσε , πορίλε , πλατεία , ωραία !!!
Όλα πλάκες ,δρόμοι , πλατεία , ωραία !!!

Έα κάτσα να κίουμε ένα ύο …
έλα κάθησε να πιούμε ένα νερό ..

Κόφταει οι πούε μη τθαν ανηφόρα….
κοπήκαν τα πόδια μου στην ανηφόρα …
……ο Χριστέ τσαι α αγάκη του καρδίε νιούμου ….
…….. Ανάσταση τα γρούσα νάμου …….
………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *