ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….
Τσhίτα13 του Μάτζη 2018 . Τσακωνοπαρέα μη .

Χάτθαει οα. Εζάκαει του πορίλε σου … ζάτσε τσε ο φόβο ζάτσε τσε α έννοια όα καπινέ . Κόφου τσε τςhιού σα λεμαστέ. Τσαφήνου τα νία Κλάρα Κιάνου ταν άβα . Βάφταει τα χεία μη , οι διατθύλοι μη οι χέρε μη … Λουκούμι ίγκιαει . . Ειιιιιι ο Λουλά ένει παρίου Μανώλη κχάμπα κχάμπα ντε ‘νει αού… Με το κχάμπα Μανώλη νιε βαλήκα το πούα .
Ασπηδήκα το τείχο τσε σωριάσμα τάσου το τσίνε . Ο Μανώλη ο προφτάτσε ο άραχλε . Με το σάλτο πφι εμπήτσε νιε βουκχιάε ο Λουλά . Νιε βουκχιάε λοιπόν ο Λουλά τσε νια αρχινήε :
Άρε τσε έντανη , άρε τσε ταν άβα . Μούρε έσα Θέου εεεε να να τσε να . Ο ‘νει ξαναποίουνει μα θεό έκει αρακαλίζου Έρμο Μανώλη . Αλλά κια να νιάει ο Λουλά . Με νιά χερούκλα σα πράνα νιε μπήτσε κουβάνε το κάλι ..

….. ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ …..
…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *