ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……….ΕΜΕΙΣ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…..
ΤΣhίτα 13 του Φλεβάρη 2018. ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ

Ένει Περήφανε … Τσι ευχάριστε συναίστημα ;
Ενει περηφανεγκούμενε : ενέργεια για παλάνια ( χερόντουμα )
Ένει ποίου ή´ ποία κάτσι για τα γρούσα μη : αξιέπαινε
Ένει ποίου ή´ ποία κάτσι αφιλοκερδώς : για ποίε ; ή´ γιατσι ;
……. ΜΑ ΓΙΑΤΣΙ ΑΛΙΟΥ , ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΟΥΣΣΑ ΜΗ . έτρου για να πλυμηρισει τάσου μη το συναίστημα τα προσφορά .
ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ. ένει απρουτέ σε ολοι του μερίλε του πλανήτα ……..Οι Λαοί εμαθήκαει απο σε ενεί :
Τσε αφού εμαθήκαει ένταει πφι ενεί σε δούκαμε απλόχερα , μόρφωση τσε πολικισμό : έτεοι με τα σειρά σου , (αντί για ευχαριστώ) εκρέβαει τα αγάλματα νάμου το πλούτε νάμου . Να μου αιχμαλωτήαει πρώτα τσε μετά :ο σε κρέβαει αλλά δήθεν ο ‘με ικανοί να ση φυάτσουμε . Σε φκειάκαμε αλλά ο’ με ικανοί να ση φυάτσουμε . Να μου είνει βρίζουντε κατάςhουκχα τσε να μου είνει πληγούκχουντε : Ντροκή σου για ταν αχαριστία σου τσε ταν αγένεια σου . Μερικά πράματα ου ‘νει διδασκούμενα ….
Έδαρη είνει θέντε τσε τα Μακεδονία . Ύστερα θα αλήωει ότσι α Τσακωνιά ένει Γης Γεμανικά Εγκλέζικο ! Τούρτσιχο …τσε σε ένει ανήκα… Οι πρόγονοι νάμου έκει θα αλήωει ( ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ )
Θα απαντέχουμε του ξένοι να σούσωει τα γρούσσα ναμου ;
Ειλικρινά άμα ο ‘νει ποίουμε απο μοναχοί νάμου θα να μου νη ποίωει οι ξένοι ; τσι θα να μου ποίωει έτεοι ; ο θα Κατάβου ποτε μεριτσοι απο σενεί ….. ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ .
ΑΓΑΚΗ , ΑΓΑΚΗ , ΑΓΑΚΗ .
………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .
…………………………………………………
Είμαι περήφανη —ος : Τί ευχάριστο και όμορφο συναίςθημα ;
Υπερηφανεύομαι : αίσθημα και ενέργεια χειροκροτήματος .
Κάνω κάτι για την γλώσσα μου : αξιέπαινο …
Κάνω κάτι αφιλοκερδώς : για ποια; ποιόν ; ή´ γιατί;
Μα γιατι άλλο , για την γλώσσα μου .. έτσι για να πλυμηρήσει μέσα μου το συναίσθημα της προσφοράς .
Το ΕΘΝΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΜΕΝΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΓΗΣ … . Οι λαοί έμαθαν απο εμάς . Και εφόσον έμαθαν αυτά που εμείς τους δώσαμε απλόχερα , για ευχαριστώ έκλεψαν τα αγάλματα μας και τον πλούτο μας . Μας υποδούλωσαν πρώτα και μετα : Τάχα μου δεν μας έκλεψαν αλλά εμείς δεν είμαστε ικανοί να τά προφυλάξουμε … εμείς τα φτειάξαμε αλλα δεν ειμαστε ικανοί να τα προφυλάξουμε . Μας βρίζουν κατάμουτρα και μας πληγώνουν . Ντροπή σας για την αγένεια σας και την αχαριστία σας . Μερικά πράματα δεν διδάσκονται…. Τώρα θέλουν και την Μακεδονία …Ύστερα θα μας πουν ότι οι Τσακωνιά , είναι Γερμανική ! Εγγλέζικη , Τούρκικη και ότι τους ανήκει .. οι πρόγονοι μας θα έλεγαν ( ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ .)
Θα αναμένουμε τους ξένους να διασώσουν την γλώσσα μας ;
Ειλικρινα’ αν εμείς δεν το κάνουμε , θα το κάνουν για μας οι ξένοι ; τι θα κάνουν αυτοί ; Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω μερικούς από εμάς ..ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΞΗΜΕΡΩΜΑ ..
ΑΓΑΠΗ , ΑΓΑΠΗ , ΑΓΑΠΗ…
……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *