ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………
Παράστσι 12 ΤΟΥ Γενάρη 218 . Τσακωνοπαρέα μη .
Εχαρήκα πφι ετιμήκατε επφέρη τα νία Τσακωνοπούλα τα Μαριλένα νάμου , σάμερε ένει έχα σειρά. Α άβα Τσακωνοπούλα α Μπαρμπαρίνα νάμου . Να νη τιμήετε τσε να κοινοποιήστε τσε έντανη ταν αφήγηση . ……. Ευχαριστού ….
…ΤΕΣΣΕΡΟΙ ΘΙΛΟΙ πφι ενάτθαει 5 ….. Α συνέχεια απο το ποίμα του Πάνου Μαρνέρη ….

Κάτσι βολαί ο Χάροντα για λυτρωμό εμπαρίου
Τσε άλλοι ένει αρίκχου απ ‘ το σωρέ , κουμάντο ετήνε εν’ποίου
Εν’ ποίου ετήνε επιλογαί , ποτέ δίτσιε δεν ένει ,
Θέμα άλιου εν’ έγκεινη , γιάκεινη αφήετε νη .
Αλλά θίλοι αλοίμονε τα νέα τσε νέο πφ’ εφύου
έτρου γιατσί ο Χάροντα ότσι ε θέου ε ποίου .
ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΑ το Τερέ , τουρ οικογένειε όλοι
Ποτέ μη λησμονήνετε τσε για σ’ ενεί θα μόλει .
Τσε άλλε Εχάτθε Τσάκωνα , τσε κατουγειτονιώτα
Ο Κότσινε ο Τριαντάφυλλε , Τεριώτα τσε Πατριώτα .
Πέντε έδαρη ενάτθαει , πφε εφύγκαει παρέα
Να είνει Όρπα όλοι μαζύ , νιά Τσακωνοπαρέα….

Καλέ ξημέρουμα . ΜΕ ΥΓΕΙΑ …
……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..
………………………………………………………………
Κάτι φορές ο χάροντας έρχετε και λυτρώνει
και άλλες παίρνει απ´ το σωρό , αυτό κουμάντο κάνει .
Αυτός κάνει επιλογές , ποτέ δίκαιος δεν είναι
Αλλο θέμα ειναι αυτό , γι αυτό ας το αφήσουμε .
Αλλα φίλοι αλοίμονο , στη νέα – νέο που φεύγει
Έτσι γιατι ο χάροντας κάνει αυτο που θέλει .
Συλληπητήρια στο Τυρό , σ’ όλες τις οικογένειες
Ποτέ μην λησμονήσουμε ,πως και για εμάς θα έρθει .
Και άλλος εχάθη Τσάκωνας και κατωγειτονιώτης
Ο Κόκινος Τριαντάφυλλος , Τυριώτης και πατριώτης .
Πέντε τώρα έγιναν , που έφυγαν παρέα
Να είναι όλοι εκει μαζύ μια Τσακωνοπαρέα ……..

Καλο ξημέρωμα και να συμμετέχεται
…….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *