ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Ο’νι ντροκή Τσακώνοι μι τα γρούσσα να νιλήνετε 

Μον’ έν’ ντροκή ατςhά Ντροκή να νι παραγκωνίζετε 

Δεν είναι ντροπή Τσακώνοι μου, την γλώσσα να μιλάτε

Μόνο είναι μεγάλη ντροπή να την παραγκωνίζετε

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *