ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………
Σάμπα 16 του Δετσέμπρη2017 . Τσακωνοπαρέα μη .

Άμα ο νοικοτσιούρη έκει έχου δύου ζώα τότθε το καμάκι νιε έκει ποίου μοναχό ση , άμα όχι , είγκιαει ποίντε Σεμπρίλε , με ένα συγγενή ή´ ένα γείτονα . Κάμουντε νία εβδημά τθον ένα τσε ταν άβα εβδημά τθον άλλε . Είγκιαει τσινούντε με τα κουτσιερά , τα φακά , το λαϊθούρι , το βίκο , τα ρόϊδη του κόκχουνε τσε ύστερα τα βρόνη τσε τα κρίσα . Το Νοέμπρη είγκιαει πφείρουντε το φαέ . Πρώτα είγκιαει πφείρουντε τσε κάμουντε του χούρε τα χειμαϊδία τσε μετά τα Παληόχωρα ..Τάσου το πφράμα είγκιαει βάντε τσε ένα ροΐδι σύμβολε τα ευτυχία . Απε είγκιαει τελειούκχουντε το πφείρσιμο , άκει να φάνει το έμισιου τσε το άλλιου έμισιου νη είγκιαει κχακχούχουντε τάσου τα χούρα .Κα νιούμου αμέρα τσε Καλε Σάμπα. Αγάκη του καρδίε νιούμου .
(Βαλήκα ροΐδα δώδεκα , τασ’ τα γρουσσέ το πφράμα
Να φέρει μπόλικο καρπό , εμπήκα τσε το τάμα .)
……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………
Εάν ο νοικοκύρης είχε δύο ζώα τότε το όργωμα τόκανε μόνος του ,εαν όχι τότε έκανε συνεταίρο έναν συγγενή ή´ τον γείτονα . Όργωναν την μία εβδομάδα στον ένα και την άλλη στον άλλον.
Εξεκινούσαν με τις φακές , το λαθούρι , τον βίκο , την ρόβη ,Τα κουκιά και μετά την βρώμη και το κριθάρι . Το Νοέμβριο έσπερναν το σιτάρι . Πρώτα έσπερναν και όργωναν τα χωράφια στα χειμαδιά και μετα στην Παληόχωρα . Μέσα στον σπόρο έβαζαν ρόδοΣύμβολο της ευτυχίας . Όταν τελείωναν την σπορά έτρωγαν το μισό και το άλλο μισό το έχωναν στο χωράφι .
Καλη σας ημέρα και καλο Σάββατο . Αγάπη στην καρδιά σας .
Εβαλα ρόδα δώδεκα στης γλώσσας μας το σπόρο .
Να φέρει μπόλικο καρπό έκανα και το τάμα..

…….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *