ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
Σάμπα 21 του Οχτώβρη 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ

Από του Σαπουνάτση τσε το Κάμπο είγκιαει :
Βατζέλη Φιλιπακόπουλε , ανάπηρε, τσε απο του δύου πούε . Έκει κυκλοφορού το Κάμπο για χρόνου με το αναπηρικό καροτσάτσι .
Νικόα τσε Γιώργο Αλευρά ( Λαχανιά ) , Νιχάλη Ευ . Μένη
Οι αϊθήνε Νικόα τσε Λία Τουρλεντέ ( Μαστρονικολή )
Γιάννη τσε Λία Ψαρολόγο , Στάθη Παραστσευά ( Θοδωρούκα )
Γιάννη Κότσινε ( Τόρα ) , Γιώργο Χρ Ψαρολόγο ( Φούντη )
Λια Αν. Ψαρολόγο Μαστρολία , Θανάση Ανεζύρη ( Καλιβάϊδη )
Γιάννη Εγγλέζο ( Γριά ) . Δηνήτρη Κ. Ντουζένη
Νιχάλη Δ. Ψαρολόγο ( Βέλα ) Δηνήτρη Αλευρά ( Μιτριζόνα )
Τσε Γιώργο Ρεντούλη ο οποίε μάλιστα ενέτζε ένα ψαρή μουάρι απο το Αλβανικό μέτωπο .

Καλε ξημέρουμα τσε να έχετε ένα όμορφο Σάμπα τσε κα να περαήτσουμε τα Παλιόχωρα .
Νιλήνετε τα γρούσα νάμου. Νιλήνετε τα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *