ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……
Τςhίτα 11 του Τσhυγητή 2017 Τσακωνοπαρέα μη .

Δύου δασκάλε πφι είγκιαει γύρουντε κίσου τον Άγιελίδι σπο τα
Ανάπλι μετα του διακοπέ ετσιτάνει παράλυτοι απο τα ναυκία .
Το καΐτσι αναγκάστε να  σταμακήσει το Αστρη τσε να κχαμπαήσει
του δασκάλε . Ταν άβα αμέρα εκοκιάνει τον Άγιελίδι αγροηστοί.
Σε άτζε καννιά εβδημά να γράψωει το πίνακα με κιμωλία .
Ο βουλευκή Γρηγορίου , τον οποίε έκει συνοδέγκου ο γιατρέ ο
Καλαματιανέ επαθήτσε το εξής . Ο τσερέ ο αφήτσε το καΐτσι να κιάσει τον Τερέ τσε αναγκάστε να ζάει τον Αγιελίδι .
Άδικα έκει περιμένου ο κόσμο τον Τερέ . Ετήνε εφαγκήστε ταν άβα αμέρα αγρωηστέ , άκεφο , ούτε να νιλεί κα,κα ο ‘κει πορού….
Τα δύου καΐτσια , ο Άγιε Χαράλαμπο τσε α Ζωοδόχο πηγή παραδούκαει τα σκυτάλη τθο λεωφορείε του Κακαούζου ……
ΚΑ ΣΥΝΤΑΧΙΝΑ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ ΝΑ ΕΤΘΕ ΟΛΟΙ ΚΑ .

Απέναντι χαΐθεί το όνειρε
Χαΐθεί τσε α ελπίδα
Τα γρούσα θα νη άρει ο φουσού
Θα νη άρει α καταιγίδα .
……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *