ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Α Ελένη Μάνου ένι έχα τον  όγο Τσινοποίηετε το βιντεάτσι … 

 ………. . ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

Τςhίτα 5  του Φλεβάρη 2019 . Τσακωνοπαρέα ..

Ο Γιουρισμό #1. Διαστσευή από ταν Ελένη Μάνου . 

 

Μπαήτσε ο ήλιε σύνταχα το κόσμο να φουκίσει 

Ετθάκαει οι λυγερέ τσι ειν’έγκουντε τα βρύση 

Έγγου τσαι εζού αγροϊστέ τ’ άγο μι να ποκίσου 

Νια σιάτη κχρύζα έκι οπά σε μαρμαρένιε βρύση .

Ρωτήκα νι το ρώτημα  μ’απογημό ο δούτσε

Ύο για δεί μι σιάτη μι , κα μοίρα να ντ’ερέση 

Να κίου εζού τσαι τ’άγο μι , να ξεκορατσιαστούμε  

Σαράντα τέστε δούτσε μι ,τα ψίλια σι ο ‘ράκα 

τσαι τάνου του σαραντατςhεί , βουρκουτά σ’οράκα …

Τςhίντα ,βούα έσι λυγερά , σα τσι ντ’ ένι μαρέντα ;

Ποίερ εφαρμακούτσε ντι , κικρέ όγο ντε πέτσε ;

Μαειδέ με φαρμακούκαει , μαειδέ με κικροπέκαει .. 

Ξένε μι αν ένι χωλιατά  τς άν εϊ χουιντουμένα 

Τον άτςhωπο μι νι άγκαει , τ’ αλαργηνά τα ξένα . 

Τσαι άμα τσαι ο μόλει ξένε μι , για καογρία ένι έγγα.. 

Θα ζάου τού σhίνοι του αψελοί , να χκίσου μοναστσήρι 

Τάσου οπά θε να κλειστού τσαι τα κουβάνα να γκιουθού 

Έτενη τα ξένα εφαήκαει τς ενίου το σεκλέκι…….. 

Α συνέχεια ταχία .

Καλέ ξημέρουμα  σε όλοι νάμου ….. 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

———————————————————-

Βγήκε ο ήλιος το πρωΐ , τον κόσμο να φωτήσει

Σηκώθηκαν οι λυγερές στην βρύση για να πάνε 

Πάω και εγώ καβάλα , τ’άλογο μου να ποτίσω 

Μια κόρη έπλενε εκεί σε μαρμαρένια βρύση 

Την ρώτησα ερώτηση , μ’απάντηση δεν πήρα 

Νερό για δός μου κόρη μου , καλή μοίρα να σε ‘βρει 

Να πιώ εγώ και το άλογό μου να ξεδιψάσουμε

Σαράντα τέστες μ’εδωσε , τα  ματάκια της δεν είδα  

Κι απάνω στις σαραντατρείς , τα είδα βουρκωμένα 

Γιατί κλαίς λυγερή σαν τι να σε μαραίνει ; 

Ποιός σε εφαρμάκωσε πικρό λόγο σου είπε . 

Μήτε με φαρμακώσανε μήτε πικρά μου μίλησαν 

Ξένε αν είμαι χολιασμένη κι αν βαριαναστενάζω 

Τον άντρα μου τον πήρανε τα μακρυνά τα ξένα 

Κι άν δεν έρθει ξένε μου για καλογριά πηγαίνω 

Θά πάω στα όρη  τα ψηλά να χτίσω μοναστήρι 

μέσα έκει θε να κλειστώ ,κι στα μαύρα να ντυθώ 

Εκείνον τα ξένα έφαγαν και μένα το σεκλέτι ….. 

Η συνέχεια αύριο…. 

Καλό ξημέρωμα σε όλους μας

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *