ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

Τςhίτα  24  του Απρίλη 2018 .

Α Τσακωνοπαρέα με του νέοι = Η Τσακωνοπαρέα με τους νέους 

  . ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ = ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ .

Ντε ‘νει παρακαού  = σε παρακαλώ

Τσι  έσει Θέου ; = τι θέλεις 

Ένει πορού να έχου ένα ποκήρι ύο ;

Μπορώ να έχω ένα ποτήρι νερό ;

Μ’ έσει φερίκχου νία φιλέρα άντε ;

Μού φέρνεις μία φέτα ψωμί ; 

Έτθε έχουντε άρτουμα ; = έχετε τυρί ;

Οι ελήε ο ‘νάτθαει ακόνη ; = οι ελιές δε έγιναν ακόμη ; 

Θα φκειάξερε κάνα καφέ; Θα φτειάξεις κανένα καφέ ;.

Θα κίερε ένα κρασί ; = θα πιής  ένα κρασί; 

Ο ‘νει κίνου καμπτζί μη = δεν πίνω παιδί μου … 

Ανάσταση τα γρούσα νάμου .Ανάσταση της γλώσσα μας … 

..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ = Μιλάμε ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *