ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Αστροπελέτσι να τσιτάτση να ση δάει έντεοι πφε θα μπάλουει τα παρούτςhια μη άχρηστα τσε είνει φερίκχουντε τα τσαινούρτσια . Ούτε πφούρ είγκιαει αούντε τα νέα μονέδα όκει ξέρα . Δέσποινα ποίε το θάμα ντη , όσει λυπουμένα μη ταν άραχλε Γρία γουναίκα τσι θα αποναθού χωρίς  το κχομπόδεμα . Έρμο τσε ταλαιπωρητά τσι θα αποναθού . Οα τα νιούτθα όκει κλείνα τούρ εψιού ση , ούτε πφι έκει Βάνα γουλία τθο Τθούμα ση απο τα στεναχώρια .                                                                                            Κάθε τόσιου έκει ανοίντα το σεντούτσι , έκει μπάνα το κχομπόδεμα , νιε έκει χαιδέγκα , νιε έκει Βάνα το στήθη ση , τα μερία τα καρδία , νιέ έκει θιούα λες τσε έκει αποχαιρεκήχα κάποιε ετοιμοθάνατε . Μπρί νη βάλλει τα θέση ση νιε έκει λιβανίζα 3 βολαί , για να φύτσουει τα ξορτσιστά Νέα . Κάθε αργακηνά πφι έκει έγκα για ύπρε έκει ορούα εφιάλτε . Έκει ορούα βασανιστικά ονείρατα . Ένα μάλιστα νιε φοζαήε πάρα πρεσιού. Οράτσε ότσι ένα θερίε άτσωπο με 13 Χέρε ανοίε το πόρε τα τσελή ση τσε εμπάτσε Τάσου …….

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ …..ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *