ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣhΙΤΑ 28 του Φλεβάρη το 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Τθο μάζουμα τουρ ελήε , τα χαρούπια , το σέρη , το τςhύγο , για κάβα , για πόκισμα , για καμάκι , παντού α γουναίκα ακολουθούα τον άτςhωπο .
Έκει σιούρα μαζύ ση τσε τα μανάρια τσε τα καμπτζούλια ση , άμα ού είγκιαει έχουντα σκολείε . Α παρουσία τα τσεία μη με το δίσκο τσε το καφέ , με μπαλήτσε απο του θύμησε . Με προσγειούτσε πάλι το έδαρη . Τάνου το δίσκο έκει ο καφέ , ένα ποκήρι υο τσε το γλυκό τα μίςhα . Εκατσάτσε δίπα μη το σκαμνάτσι , για να συνεχίσει τα κουβέντα . Ταν υγεία ντη τσεία καλέ χειμωνικό . Ευχαριστούα πρεσιού καμπτζί μη νία απο τα ίιδια , με απογήτθε ….

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ . ΝΑ ΕΜΕ ΑΓΑΠΗΤΟΙ

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *