ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ α συνέχεια τα ιστορία με τον ΠΑΝΟ ΜΑΡΝΕΡΗ … 

Ο τόπο έντενη τσε μόνο με τα σκέψη ένει ποίου τα καρδία μη να ντήνη πιο ογλήγορα τσε πιο δενατά Τεριώτσιχα τσε να ανασαίνου Τσακώνικα .
Νία ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ σύνταχα σε ενα απο του συνταχινοί μη περιπάτοι έκει άκρα ησυχία το λιμάνι . Τσίπτα ο ‘κει ταρασούμενε . Κάτσι αλλόκοτε εσυμβήτσε , κάτσι απίστευτε, κάτσι πφι ο ‘μα περιμένου .. Νία φωνά αλλόκοτε , νία παράξενε φωνά , ενιάκα  τάσου από  τα ψιούχα μη . Μπάτσε τσε Αναστάτθε ο Θεό Απόλλωνα Τεριώτα , απο τον αλαργηνέ παληέ τσαιρέ τσε αρχινήε τα παράπονα πφι εσταλήαει έτανη τα θερίε τσεραία τθο δικό ση λιμέρι ;;;;;;;

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ . ΒΟΗΘΗΝΕΤΕ ΟΣΟΙ ΕΙΝΕΙ ΕΧΟΥΝΤΕ ΑΝΑΤΖΗ .                                   

……..  ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *