ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
ΤΣhίτα τσε 18 του Αωνάρη 2017 .ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΕ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΓΟΥ .
Διαστσευή τσε γραφτε τα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ απο το Πάνο Μαρνέρη .

Ν’ ΑΡΜΕΝΙΣΟΥΕΙ ΤΑ ΚΑΙΤΣΙΑ ΤΑ ΤΕΡΙΩΤΣΙΧΑ .

Είνει περατοί οι δύσκολοι χρόνου τα κατοχή . Οι πορείε τα θαασέ , για Ανάπλι , Σπέτσε , Ύδρα , Αίγενα τσε Περαία είνει πλέα ανοιτθοί .
Τα Τεριώτσιχα καΐτσια ποτσουτά με εμπόρεμα από τα Τσακωνιά είνει τθαΐχουντα τουρ άγκυρέ σου τσε είνει βάντα πλώρη για τα νησία τσε για τα Ανάπλι μα όσιου επί το πλείστον για Περαία .. Οι τολμηροί Τσάκωνε καραβοτσύρηδε , έτεοι οι Θαλασσόλιουτσοι , αψηφούντε το τσίνδυνε , τσύματα ,φουρτούνε , αέρηδε , αρχινήαει τσε είγκιαει οργούκχουντε του Θάασσε για τα εμπορικά σου ταξίδια
Πρεσσά τα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ( Τεριώτσιχα ) καΐτσια πφι ενούκαει τα Τσακωνιά με τα Ανάπλι , τα νησία τσε το Περαία …..

ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ νιλήνετε τσε μπίτι μη σ’αφήνετε .
Να έχετε νια όμορφο Τςhίτα .
ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *