ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ . ΟΙ ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ με τον ΠΑΝΟ ΜΑΡΝΕΡΗ ..

-Ναι κουμπάρε , ενει κουτσά στραβά θα νη μπάλουμε , μα κάνα άχανε , με κάνα βορβό , με το αούλι νάμου , το γά , το άρτουμα , το τραχανά τα πφίιτα τσε το αντούτςhι νάμου, κα έμε …..
Αλλά οι αηθήνε νάμου του πολικείλε όπφου τσε τότθε κουμπάρε , είνει τςhούντε οι άραχλοι τα ανεμουτά , τα απομεινάρια , τα σκουπίιδα ,,,
– Ένει ματούκχα α καρδία μη κουμπάρε μονάχα πφι σε ένει νίου . Εζού κουμπάρε με τα φτώχεια μη όα να θίου κάνα κατσικομούνουχο να νη ποίου δώρε . Κανα ασκοπούλι άρτουμα , κανία αφόκιουρη , κάνα πουγκάλι τραχανά τσε πφίιτα ..Ετσιτάπα πράματα κουμπάρε μετά χαράς μη …
-Τσε εζού κουμπάρε τσε εζού…..

Κα νιούμου αμέρα Θιλενάδε τσε θίλοι , με ΥΓΕΙΑ . Να Βοηθήνετε τουρ ανήμποροι , ένει υποχρέωση νάμου , ΝΙΛΗΝΕΤΕ ΤΑ ΓΡΟΥΣΑ ΝΑΜΟΥ , ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ….. 

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *