ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Τςhίτα 11 του Δετσέμπρη 2018 

(Ταρ  αμερή … )  Της ημέρας 

              …..Του Πάνου ……..

Ο αλαργηνέ ορίζοντα πρεσιού κοντά ζυγούτσε

Τσαι τα θασσέ τα τσύματα σκοτάϊδι σε συγκιούτσε 

Ο σhίνα ο ‘νει ορούμενε   τσαι τα κορμοστασία σι

Κατσαφάρα  επακούτσε νι , γκριούβε τα λεβεγκία σι .

Χλιφτέ ένει ο ουρανέ , τας’ τα κουβάνα γκιούτθε 

Ό ήλιε χάτθε σάμερε τθα σύγνεφα εγκριούφτε 

Ούτε   αστράφου ,  ούτε φουσού , μαϊδέ τσαι μπουμπουνίζου 

Μόν σιγανοψιχάλισμα ,  ο ουρανέ δακρύζου . 

Καταχλιφτέ  ο ουρανέ  δάκρυα  ένει τσιχύνου

Τσαι του  πληγάε ταν’ τα γής , με βάμα ένει κλείνου 

————————————————————————- 

Ο αλαργηνός ορίζοντας πολύ κοντά εζύγωσε 

Και της θάλασσας τα κύματα  σκοτάδι περικύκλωσε. 

Το βουνό δεν είναι ορατό και την κορμοστασιά του 

Ομίχλη την επλάκωσε , έκρυψε την λεβεντιά του 

Θλιμένος είναι ο ουρανός , στα μαύρα  είναι ντυμένος 

Ο ήλιος εχάθη σήμερα στα σύγνεφα κρυμμένος . 

Ούτε αστράφτει ούτε φυσά , μήτε και μπουμπουνίζει 

Μον’ σιγανοψιχάλισμα , ο ουρανός δακρύζει 

Καταθλιμένος ο ουρανός , τα δάκρυα του στέλνει  

Και τις πληγές πάνω στην γης , κλαίγοντας τις ξεπλαίνει

…..Πάνος ……

Καλε ξημέρουμα … 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *