ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

Τσhιίτα 8 του Αμάη  2018 . Τσακωνοπαρέα μοι . 

………… Χριστέ Αναστάτθε ……… 

Κατακούβανε ο χρωμακισμό τα προβάτα τσε λεκό με κουβάνοι πινελίε  τα γιδέ. Όσιου για το κούε , ο μαθήκα ποτές από κια άτζε ταν ονουμασία τσαι ποίε νιέ εβαφκίε τσαι νιέ εδούτσε έγκεινη το όνουμα . Με έκει απαντέχου κάθε βοά . Άμα με έκει ορού έκει ποίου όα τα χαϊδάρικα καμούματα σοι . Κουλουριασκούμενε  έκει του πούε μοι , κατσίνου μοι έκει αφρά αφρά , ασπηδού τάνου μοι , τσιτέντου ανάστσεα , απαντέχου το χάϊδι μοι  τσε μετά δρανήντου σε κύκλε τσε γκλαφουνήντου χαρετά . Έμα αρίκχου λοιπόν το ταγαριούλι μοι με κάνα κομμάκι άντε με κχάμποσοι ελήε τσαι ένα γουλιάϊθι άρτουμα τσε έτοιμο για νεμά . Απουρτέσε α Λιάρα , από κίσου α Λάγιε , πιο κίσου εζού τσαι τελευταίο ο Ντερβίση . Με έντανη τα σειρά έμαει έγκουντε ,με έντανη τα σειρά έμαει γύρουντε ……

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΒΟΗΘΗΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΒΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΓΡΟΥΣΑ ΝΑΜΟΥ . ΕΝΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΣΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑΜΟΥ ..

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *