ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ α συνέχεια με τον ΠΑΝΟ ΜΑΡΝΕΡΗ … 

Εζάκαει όα ένταει , σε αφήτσε α εξέλιξη , εχάτθαει ολότελα . Οράτσερε το πανηγύρι τ’ Άγιε Σωκήρα ; τα όργανα είνει παίζουντα μα γκανένα ό ‘νέι χορέγκου . Ετσεράτθε τσε εμαράτθε τόσιου ογλήγορα α ψιούχα νάμου , σα να πενθήμουμε όλοι , για ένταει όα πφι εχάτθαει . Αλλα απο σ’ εμού ένει εξαρτηκχούμενε , να μη χαθούνει ολότελα να νη κχοντούετε , οτσι εχάτθε να νη ξαναφέρετε.
Ένει θυμουμένα τα παλαιά μεγαλεία τσε ένει βούα για τα κατατζία .
Ένει βούα τσε για τα μακαρίτση τα μουρία του Παπορά τσε για το πεύκο του Γιάγκου .
Ένει φοζουμένα μπάτσε ένει παρία τσε α δικά μη σειρά ……..

ΚΑΛΕ ΝΑΜΟΥ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .
ΕΜΕ ΠΡΕΣΙΟΥ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΤΟ ΟΤΣΙ ΕΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΤΣΑΚΩΝΙΑ
ΑΛΛΑ ΠΛΕΚΙΕΡΙΟΥΓΙΑΤΣΙ ;;; ΓΙΑΤΣΙ :
ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *