ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..
Τσhίτα 27 του Μάτζη 2018 .

……Α Τσακωνοπαρέα με του νέοι ….

Τσίνει , να έγκουμε αγάλι, αγάλι ..
Ξεκίνα , να πηγαίνουμε σιγά σιγά ..

Ποίε τα χέρα ντη πιο πά να οράου το καθρέφτα..
κάνε το χέρι σου πιο πέρα να δω τον καθρέφτη …

Έα έα όα πλέα ντη είνει φταίντα ….
Έλα ,έλα πιά όλα σου φταίνε ….

Αααα ο θα ζάει κα α αμέρα !
Αααα δεν θα πάει καλά η ημέρα…

Τσι ενάτθε πάλι ; = τι έγινε πάλι ;

Μη νιλήνερε , ένει οδηγού = μη μιλάς ,οδηγώ …

ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ με το Πάνο , Α ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ .

Κα νιούμου αμέρα = καλή σας ημέρα ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *