ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

. Τσακωνοπαρέα μη .

Αμα πάλι έκει παρίου ο τσερέ για σέρι τα Παληόχωρα πάλι είγκιαει αρίκχουντε τα παξιμάϊδα σου . Τα κατοχή ως τσε τα χαρούπια είγκιαει φταίντε.
Περάκαει όμως έτεοι οι εποχαί , οι τότθε δουλείε τσε τα έθιμα νάμου είνει πλέα ανύπαρκτα . Πρεσοί λίγοι γουναίτσε είνει απαραματοί πφι είνει ζυμούντε , πρεσοί λίγοι απαραμάκαει πφι είνει ξέρουντε να δάνει το φούρνε τσε να φτάνει το ταβά με το κρίε τσε με του μπατάτσε τσε όλοι του κίτθε . ´Εδαρη είνει προκιμούντε τουρ ηλεκτριτσοί φούρνοι . Ενα γιούρισμα το κουγκί τσε όα έτοιμα . Αλήθεια πόσιου μα πόσιου άνοι οι τσεροί ;
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ …ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ..

Τα Παληόχωρα Κατσάκα τσε εχαζεύα
Τον Οριόντα αγναντεύα …
……ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *