ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .   …….. ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΣΙΟΙ ΤΟΥΡ ΕΡΩΤΕΥΤΟΙ…..

Αφού εκαγκιούτσε ανάβαει οι γεράδε κχάρα να περαήτσουει τα νιούτθα . Αμα ξημερούτσε ο δήμαρχο , ο αστυνόμο , ο γιατρέ , ο αγροφύλακα , ο πρόεδρε τουρ εμπόροι , ο πρόεδρε του ψαράδε τσε α εφημερίδα με το Λια το Κουνιά , για να καλύψει το γεγονός τσε να νη απολεί ταν ευρωπαϊκά ένωση … θα φκειάξουμε γεροκομείε επέτσε ο δήμαρχο …                                                                           Θα νη μου μετσίνου τα πίεση 2 βολαί ταν εβδημά επέτσε ο γιατρέ ……                                                          Θα νη μου δίνου βερεσέϊδα , ανεμούτθε ο μπακάλη ……                                                                               Όποιερ ένει έχου γραφτέ χρήε του μπακάλη το  ντεφτέρι …..                                                                     να νη ξεχρεούει μέρα νιούτθα , ένει προσπαθού να καταφέρει , έκει απογηκχουμένα α Νικοού…..                                                               Α Νικοού σε κατανέτζε τσε εμπήτσε το πρώκιου μπλόκο : ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΣΕ ΣΕ ΑΘΡΟΙΠΟΙ……..

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ … ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *