ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Φχαριστούντε πρεσσιου Τσάκωνα Νιχάλη συνεχιστή τα γρούσσα νάμου . 

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……Μιχάλης 

Τςhίτα τσαιΤίτιντα3–3 του Αμάη 2023: Α Τσακωνοπαρέα. 

Κουιτέ #163 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» 

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Καγκιούτσε τσαι σταμακίαμε . Γιουρίαμε ταν άβα τσαι ταν παράβα μέρα. Ήγκιαει πρεσσοί οι σκωτουτοί πφι έκι πρέπουντα να περιμαζούμε, να κουβαλήουμε τσαι να κχακχούτσουμε.

Ένι θυνηκχουμένα τα σhούκχα σου. Ο αιθή μι ο Γιώργο ό ‘κι έχου 

καύκαλε. Ο αφέγκη μι,ο Περικλή, ο Θανάση… όλοι σκωτουτοί.

Ο Θανάση άκια να έκι έγκου τθο Πανεπιστήμιε, αλλά ο προαβήτσε. 

Δεήκαμε δύου κάβα τθουρ άκρε τθα μπετσίματα, εσιάμε κάτσι σαν ξοκρέββατθε τσαι σε κουβαλήκαμε ένα- ένα τθο νεκροταφείε .Απέ εκάναει τσαι κάτσι συτζενήδε από τα Κέρτεζη τσαι από το Αγοβούνι .

Από όα τα χωριουδάτζα κάναει τσαι βοηθήκαει νάμου . 

Α τσέα νάμου έκι δατά όπφου τσαι οι άλλοι τσέλε τα γειτονία.

Σούστε μόνιου ά τσέα του Οικονόμου τσαι όρπα  αγκωνιάμε  πρεσσοί. 

Ο Ερυθρέ Σταυρέ εδούτσε νάμου ιίδιτα. Απο τα Βραχνέικα οι συτζενήδε , ενέγκαει νάμου, άϊ, άλυτα τσαι άντε. 

   Κια να ερέσερε τα όγια να περιγράψερε το Δράμα ….

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Νύχτωσε και σταματήσαμε.  Γυρίσαμε την επόμενη και μεθεπόμενη μέρα.  Ήταν πολύ οι σκοτωμένοι που έπρεπε να περιμαζέψουμε ,να κουβαλήσουμε, και να θάψουμε.  Θυμάμαι τα πρόσωπα τους. Ο αδερφός μου ο Γιώργος δεν είχε καύκαλο, ο πατέρας μου. ο Περικλής, ο Θανάσης όλοι σκοτωμένοι.  Ο Θανάσης θα πήγαινε στο πανεπιστήμιο, αλλά δεν πρόλαβε. Δέσαμε δύο ξύλα στις άκρες μιάς κουβέρτας και φτιάξαμε κάτι σαν ξυλοκρέββατο  και τους κουβαλήσαμε ενα- ένα στο νεκροταφείο. Μετά ήρθαν και κάτι συγγενείς από την Κέρτεζη και από το  Λαγοβούνι. Από όλα τα χωριά  ήρθαν και μας βοήθησαν. 

 Το σπίτι μας ήταν καμμένο, όπως και όλα τα άλλα σπίτια της γειτονιάς. Σώθηκε μόνο το σπίτι του Οικονόμου και εκεί πλαγιάσαμε πολλοί .  Ο Ερυθρός Σταυρός μας έδωσε ρούχα.  Από τα Βραχνέικα μας έφεραν οι συγγενεις   λάδι αλεύρι και ψωμί. 

   Που να βρεις λόγια να περιγράψεις όλα αυτά….

……..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *